Skip to content Skip to footer

28. Nedeľa A 2020, 11.10.2020, Jestvuje východisko. Bl. Carlo Acutiso

Ako sa dostať na kráľovskú svadobnú hostinu, v ktorej otec, kráľ, žení svojho jediného syna, princa, svojho nástupcu? Ako rozpoznať a pochopiť, že tu ide o jedinečnú chvíľu, ktorá sa už nikdy nezopakuje? Ako nepremeškať tento termín? Ako sa nepoddať strachu, ktorý tak často na mňa dolieha a ktorý ma zotročuje, takže môže ľahko spôsobiť, že túto jedinečnú svadobnú hostinu premeškám? A ako v tej dnešnej spleti ponúk rozlíšiť to podstatné od menej podstatného, to najdôležitejšie od menej dôležitého?

Dnešné Božie slovo zameriava náš pohľad na to jedinečné, na svadobnú hostinu, ktorá aj v našich končinách tak veľa pre nás znamená. Tu však nejde o obyčajnú svadobnú hostinu. Božie slovo v prvom čítaní poukazuje už na nebeskú svadobnú hostinu v budúcom mesiášskom kráľovstve: „…kde Pán zničí smrť navždy a zotrie slzu z každej tváre a z celej zeme odstráni hanbu svojho ľudu.“ (Iz 25, 8) Čo je predobrazom tej nebeskej svadobnej hostiny? Pozemská svadobná hostina, ku ktorej nedeľu čo nedeľu povoláva Boh každého z nás skrze silu Ducha Svätého a hlas Cirkvi. Svätá omša, to je tá kráľovská svadobná hostina, kde kráľovský Otec na oltári sveta žení svojho jediného Syna s nevestou Cirkvou. Áno, obraz svadobnej hostiny používa Ježiš v dnešnom podobenstve, aby poukázal na túto jedinečnú svadobnú hostinu, svätú omšu, ktorá je nenahraditeľná a ktorej sa svojou hodnotou nevyrovná nič na tomto svete. Preto nesmieme premeškať túto chvíľu, hovorí Ježiš v podobenstve, nesmieme vo svojom živote dať prednosť ničomu inému. Možno teraz, v čase pandémie, keď sa opäť zatvárajú kostoly, to bude opäť o niečo ťažšie. Nič nám však nebráni v tom, aby sme svojou uzobranosťou v čase svätej omše, keď už nemôžeme fyzicky vstúpiť do chrámu, aby sme tam nemohli vstúpiť aspoň duchovne a takto sa spojiť so Ženíchom a svadobčanmi, s pokorným Božím ľudom. Pán nás vedie stále, aj v čase zdravia, aj v čase choroby, ako to dosvedčuje aj Žalmista: „Pán je môj pastier nič mi nechýba… I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ (Ž 23, 1.4) Len ako nepremárniť túto chvíľu? Čo robiť, aby som na nebeskú svadobnú hostinu, nedeľnú svätú omšu? Čo robiť?

V tom množstve ponúk, keď už nevieme správne rozlíšiť pravú ruku od ľavej nám dnes apoštol Pavol radí byť slobodným od vecí: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“ (Flp 4, 12) Byť slobodným od vecí tohto sveta, ktoré sú tak prchavé a upriamiť náš pohľad na Ježiša, lebo iba v ňom môžem všetko: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

V apoštolskom liste Christus vivit – Kristus žije mladým a ľudu celého sveta z 25. marca 2019 pápež František podáva životné svedectvo nového blahoslaveného, pätnásťročného chlapca Carla Acutisa z Talianska. Carlo veľmi dobre vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy a sociálnych sietí možno použiť tak, že z nás urobia ľudí zaspatých, závislých od konzumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí posadnutých voľným časom, uzavretých do negatívnosti. On však vedel používať novú komunikačnú techniku na odovzdávanie evanjelia, hodnôt a krásy. Videl, že mnohí mladí ľudia, ktorí chcú byť iní, stávajú sa rovnakými ako ostatní, lebo bežia za tým, čo im mocní tohto sveta vnucujú prostredníctvom mechanizmov konzumu a ohurovania. Nemôžu tak rozvíjať dary, ktoré im dal Pán, ani poskytnúť svetu svoje jedinečné osobné schopnosti, ktoré Boh zasial do každého z nich. Potom sa stáva, hovoril Carlo, že „všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“. Pápež František vyzýva mladých, ale aj ľud celého sveta: „Nedopusť, aby sa to stalo aj tebe! Nedopusť, aby ti ukradli nádej a radosť, nedaj sa nimi znarkotizovať, aby ťa potom mohli použiť ako otroka svojich záujmov… Vzývaj Ducha Svätého a kráčaj s dôverou k veľkej méte: k svätosti. Takto nebudeš fotokópiou, budeš naplno sám sebou.“ (CHV 105-107) Pápež František ďalej pokračuje: „Preto si potrebuješ uvedomiť jednu základnú pravdu: byť mladým neznamená len vyhľadávať krátkotrvajúce pôžitky a povrchné úspechy. Ak roky tvojej mladosti majú viesť v tvojom živote k cieľu, musia byť časom veľkodušného darovania sa, úprimnej oddanosti a obiet, ktoré nás niečo stoja, ale robia nás plodnými. A ako povedal veľký básnik:

,Ak na záchranu toho, čo som zachránil, musel som najprv stratiť, čo som stratil,

ak na získanie toho, čo som získal, musel som znášať, čo som znášal,

ak nato, aby som bol teraz zamilovaný, musel som byť zranený,

považujem za správne, že som vytrpel, čo som vytrpel,

považujem za správne, že som oplakal, čo som oplakal.

Lebo napokon som zistil, že sa nemôžeme tešiť z toho, z čoho sme sa kedysi tešili,

ak sme za to netrpeli. Pretože po tom všetkom som pochopil: čo má strom v kvete, žije z toho, čo má pod zemou.´“(CHV 108).

Nuž, ako sa dostať na kráľovskú svadobnú hostinu, v ktorej otec, kráľ, žení svojho jediného syna, princa, svojho nástupcu? Ako rozpoznať a pochopiť, že tou jedinečnou chvíľou je práve nedeľná svätá omša? Ako nepremeškať jej termín?

Počúvajme ďalej pápeža Františka: „Ak si mladý vekom, ale cítiš sa slabý, unavený, sklamaný, popros Ježiša, aby ti dal nové sily. S ním ti nezapadne nádej. To isté môžeš urobiť, ak si ponorený do nerestí, do zlých návykov, egoizmu alebo chorobnej pohodlnosti. Ježiš plný života ti chce pomôcť, aby sa ti oplatilo byť mladým. Tak nepripravíš svet o príspevok, ktorý mu môžeš dať len ty, keďže si jedinečný a neopakovateľný. Chcem ti však pripomenúť aj to, že „je veľmi ťažké bojovať proti svojej žiadostivosti a proti nástrahám a pokušeniam diabla a egoistického sveta, ak sme izolovaní. Ich bombardovanie je také silné, že ak sme príliš sami, ľahko nás zvedie a stratíme zmysel pre realitu, pre vnútornú jasnosť, a podľahneme“. Toto platí najmä pre mladých, pretože keď ste pospolu, máte obdivuhodnú silu. Keď sa oduševníte za spoločný život, budete schopní veľkých obiet pre druhých a pre komunitu. Izolácia vás však oslabuje a vystavuje najhorším druhom zla našich čias“, dodáva František (CHV 108-110)

Jozef Žvanda

Foto: Internet. Fotografia nového blahoslaveného Carla Acutisa