Skip to content Skip to footer

19. 6. 2009 sa začal ROK KŇAZOV

“Bude to pozitívny rok, v ktorom chce Cirkev povedať najmä kňazom, ale aj všetkým kresťanom, svetovým spoločenstvám, prostredníctvom globálnych masmédií, že je hrdá na svojich kňazov, že ich miluje, ctí si ich, obdivuje a uvedomuje si s vďakou ich pastoračnú prácu a ich svedectvo života. V skutku, kňazi sú dôležití nielen pre to čo robia, ale aj pre to, kým sú” (List kardinála Hummesa kňazom k Roku kňazov).

V našom Univerzitnom pastoračnom centre v súčastnosti pôsobia štyria univerzitní kapláni: o. Jozef Žvanda, ktorý je duchovným správcom, ďalej o. Róbert Slotka, o. Dušan Galica a aj keď v súčastnosti priamo nepôsobí medzi nami, ale svojimi modlitbami a obetami pri zvládaní ťažkej choroby,  nám neustále duchovne  pomáha P. Štefan Halienka, SJ.

Postupne Vám  bližšie predstavíme všetkých našich kňazov. Už teraz nám môžete zasielať svoje otázky pre nich, (všetko, čo Vás zaujíma z ich života).

Čítajte viac, pozrite si videa…
(o Roku kňazov, podmienky získania odpustkov, Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska..)

 Viac sa o Roku kňazov môžete dočítať na http://www.tkkbs.sk/:

Svätý Otec Benedikt XVI. otvoril  vo vatikánskej bazilike jubilejný Rok kňazov

Katechéza generálnej audiencie Benedikta XVI.: Kňazská identita

Mons. Negri o Roku kňazov: Kňazi sú povolaní milovať Krista bezpodmienečne

Mons. Piacenza o blížiacom sa Roku kňazov

Podmienky získania odpustkov počas Roka kňazov

List Kongregácie pre klérus k Roku kňazov

List kardinála Hummesa kňazom k Roku kňazov

Benedikt XVI.: Kňaz je darom

Pápež Benedikt XVI. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho otvoril Jubilejný rok kňazov.
Tomuto výnimočnému roku venoval aj svoju katechézu na generálnej audienci