Skip to content Skip to footer

Znamenie týchto dní: Poľovačka na kňazov, Slovo z Kaplnky, 13.03.2019

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie (Lk 11, 29-32).

Pán Ježiš na adresu svojich súčasníkov konštatuje vážnu vec. Na jednej strane neustále sa dožadujú znamení, ktoré Ježiš aj robí, na strane druhej však to ich vôbec neprivádza k zamysleniu, čo to pre nich znamená. Žiadne znamenie však už nedostanú, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš tri dni v bruchu veľryby, tak bude aj Ježiš tri dni pochovaný v bruchu zeme. Na tretí deň však vstane z mŕtvych. Ale či tomuto znameniu vôbec porozumejú a uveria?

Jedným zo znamení dnešných čias je “poľovačka” na kňazov a biskupov. Nemôžeme si nevšimnúť tento masový útok z každej strany. V masmédiách sa dennodenne zverejňujú články útočiace na dôstojnosť kňazov, často sú to však nepodložené veci začínajúce slovami: „Údajne…“ Zároveň sa vytvoril precedens, vďaka ktorému nie je problém pošpiniť žiadneho kňaza a odpáliť možno akúkoľvek autoritu. A taký kňaz sa môže len ťažko brániť. Ak vás krivo obvinia, že sa čosi udialo pred desiatimi, dvadsiatimi, tridsiatimi či štyridsiatimi rokmi, ako sa ubránite? Rodia sa tzv. nové „monster“ procesy podobné tým z 50.- tých rokov XX. stor. vo vtedajšom komunistickom Československu. Čo znamená toto znamenie pre nás?

  • Možno, že úplnú diskreditáciu Cirkvi.
  • Možno, že úplné zviazanie rúk kňazom, aby už nemohli byť duchovnými otcami, aby nemohli hlásať evanjelium a aby im ľudia už neverili.
  • Možno, že už nebudú nové kňazské povolania, veď kto z mladých by chcel podstúpiť takúto cestu neustáleho útoku a osočovania.
  • Možno, že už nebude mať kto slúžiť svätú omšu, spovedať a vysluhovať ostatné sviatosti.
  • Možno, že ak udrú pastiera, stádo sa rozpŕchne a už nebude mať kto chrániť človeka, chrániť rodinu, deti, chrániť ozajstné hodnoty.
  • Možno, že napriek týmto všetkým útokom Boh si svojich kňazov nedá, lebo sú láskou srdca jeho Syna, láskou Ježišovho srdca.
  • Možno, že ľudia toto rozpoznajú a pochopia o akú krivdu na adresu Cirkvi, na adresu kňazov a aj na adresu všetkých veriacich tu ide.
  • Možno, že naozaj sa naplnia slová apoštola Pavla o tom, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť.
  • Možno, že… Možno, že…

Nie je možné, aby sme túto poľovačku na kňazov nevideli, jednoducho to nie je možné. Čo to znamená pre nás kňazov? Nebáť sa a ešte viac milovať Ježiša, ešte viac milovať jeho Cirkev, jeho ovečky, ešte viac milovať Pannu Máriu a všetkých svätých. Je to doba, keď my kňazi musíme ísť na hlbinu, musíme sa viacej modliť, viacej byť spolu, viacej si navzájom slúžiť a pomáhať. A čo to znamená pre Boží ľud? Potrebujeme modlitbu a obetu Božieho ľudu, potrebujeme pochopenie, dobré slovo, konštruktívnu kritiku a žičlivosť, potrebujeme aby Boží ľud žil sviatostný život, aby mal jasný pohľad a aby rozlíšil, čo sa v našej spoločnosti deje, aby sa týchto vlkov nebál a aby nás obránil. Toto je znamenie týchto dní.

Text a Foto: Jozef Žvanda