Skip to content Skip to footer

Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu

Cez víkend od 28.2.-1.3 sa v našom UPaC konal seminár Žena, poznaj samu seba. Viedol ho MUDr. František Orlovský. Predmetom seminára boli prirodzené metódy plánovania rodičovstva.

Najskôr sme sa venovali fyziológii a anatómii pohlavných orgánov  tak u ženy, ako aj u muža a spoznávali sme svoju plodnosť. Veľkým obohatením bolo zistenie, ako Boh dokonale utvoril telo muža a ženy – napriek tomu, že sa odlišujú, fungujú v nádhernej harmónii a dopĺňajú sa navzájom. Keď si uvedomíme tento súlad a fungovanie nášho tela, myslím, že by sa náš zrak mal uprieť hore a len dodať: „Ďakujem Ti Bože, že si ma takú/takého stvoril.“ Je dôležité uvedomiť si tento dar a starať sa o svoje telo, a to zdravou životosprávou, životným štýlom, ale i správnym obliekaním.

 Tiež sme sa venovali problematike  neprirodzeného plánovania rodičovstva  a akejkoľvek forme antikoncepcie a jej negatívnych  vplyvov  na naše zdravie. Aj keď sa na pohľad zdajú byť  prospešnými a lákavými, vždy majú aj tú negatívnu stránku. Okrem negatívnych zdravotných dôsledkov či potratových účinkov má vplyv aj na vzťahy, a to vo funkcii ako „rozbíjač vzťahov“. Paradoxom je, že ženy berú antikoncepciu, aby mali voľnú cestu k sexuálnemu spolunažívaniu kedykoľvek, no práve antikoncepcia im môže znižovať túžbu po sexuálnom spojení. A tak sa muž môže  cítiť odstrčení, čo môže mať za následok rôzne rozbroje vo vzťahu. Postupne môže antikoncepcia zo ženy urobiť len nástroj na uspokojenie sexuálnych túžob. Takisto vnáša do vzťahu aj vzájomnú neúctu a znevažovanie sa. Keď mladí ľudia ešte pred manželstvom žijú pohlavne, čo viac si potom môžu dať v manželstve, keď si už dali všetko?

Niektorí tvrdia, že Cirkev je v otázkach ľudského spolunažívania príliš stredoveká, ale ona naopak túži po plnosti života a radosti manželov, ale tiež po dôstojnosti každej ľudskej osoby. Preto ponúka plnosť lásky až v manželstve. Boh chce, aby manželia mali radosť a boli šťastní. Tiež nie je dobré plánovať si, koľko detí chceme mať – manželia by mali stále viesť dialóg, či majú silu a prostriedky pre ďalšie deti. Žena musí mať čas na to, aby sa zotavila po pôrode. Nie je dobré jedno dieťa za druhým. Môže sa stať, že sa rodičia príliš trápia rodičovstvom,  a tým sa môžu navzájom odcudzovať. Plodenie detí však má byť radosťou a nie rozdelením pre manželov.  Boh nám dal slobodu na rozhodnutie, koľko detí chceme mať, preto žena je plodná 12 maximálne 24 hodín z jej cyklu a muž je plodný od prvej ejakulácie až po smrť. Muži neradi strácajú svoju plodnosť, ale častokrát žiadajú od žien, aby sa jej  zbavili.

Pán doktor nám bližšie priblížil Billingsonovu metódu, ktorá je založená na robení si každodenných záznamov na základe farby a štruktúry hlienu krčka maternice. Na základe týchto záznamov je veľká úspešnosť plánovania potomka (98,2%). Je však dôležité dobre poznať metodiku.

Čo povedať na záver? Žiť hlavne prirodzene – tak ako to Boh nadstavil. Všetko ostatné (užívanie antikoncepcie a používanie iných antikoncepčních prostriedkov) má negatívne účinky. Boh je dokonalý, všetko čo stvoril, je krásne, vrátane ľudskej sexuality.

Lucia, študentka FF KU