Skip to content Skip to footer

Žena, poznaj seba – reakcie účastníkov kurzu.

Účastníci víkendového seminára odpovedali na položenú otázku: „Čo ťa najviac oslovilo?“ Ponúkame ich odpovede:

Určite by som takýto seminár vrelo odporučila. Dozvedela som sa praktické veci pre svoj život nielen v manželstve, ale aj pre súčasnú prípravu. (anonym)

Vieš, čo znamená láska? Ak odovzdáš druhému celé svoje bytie v zodpovednosti. Vieš, čo znamená skutočná radosť z počatia? Ak si naň pripravená a vidíš, ako plynú dni k jeho počatiu. To všetko sa môžeš naučiť na seminári Donum vitae. Zistíš, ako sa nebáť pohlavného styku aj bez užívania antikoncepcie, a zároveň kedy môžeš naistejšie otehotnieť, ak sa ti to doteraz nedarilo. Je to úžasný zážitok zistiť, ako môžno druhých milovať. (Veronika, študentka FF KU)

Každý by sa mal o tom dozvedieť. Veľa vecí o sebe, o mojom zdraví, ale aj o láske a manželstve som zistila až teraz a to už mám 19 rokov. Je lepšie spoznať sa skôr, predtým ako vstúpim do manželstva. Tento čas patrí k jednému z najlepšie investovaných v mojom živote. A to, že ešte nemám partnera nevadí, práve naopak. Ešte viac by som povzbudila slobodných, nech sa neboja a hlavne nech takéto veci neodkladajú na poslednú chvíľu. (Katka, študentka FF KU)

Je dôležité poznať pravdu, ako Boh všetko perfektne stvoril. (anonym)

Tento seminár by mal absolvovať každý, kto chce vstúpiť do manželstva, chce si vážiť manželku a lepšie poznať komplikovanosť ženského cyklu. (Tomáš, študent Prešovskej univerzity)

Určite by som ho odporučila svojim známym, príbuzným a bohoslovcom, ktorých poznám, aby sa čím viac ľudí dozvedelo o tejto problematike. (Ivana, študentka PF KU v Ružomberku)

Budem hovoriť, že existuje prirodzená metóda na plánovanie rodičovstva. Taká, ktorá dokonca pomáha budovať vzájomnú lásku medzi manželmi. (Katka, študentka PF KU)

Potratom sa vylučujeme z Cirkvi. Je dôležité uvedomiť si vážnosť sexuálneho spolunažívania, nebrať to na ľahkú váhu. Antikoncepcia (mechanická, chemická…) škodí organizmu a môže mať aj trvalé zdravotné následky v tele matky i na zdraví dieťaťa. (študentka PF KU)

Ak chcete žiť čistý život pred manželstvom i v manželstve, kurz Žena, poznaj seba je ideálnym na získanie všetkých potrebných informácií. (Vladimír, študent PF KU)

Je dôležité poznať svoje telo a jeho funkcie, pretože aj cez toto dielo človek spoznáva Božiu múdrosť, ktorej je On sám obrazom. (Lenka, študentka PF KU)

Povedala by som, že čas investovaný do tohoto seminára stojí za to a že im môže pomôcť pochopiť veľa potrebného do života. (Monika, študentka FAF UK)

Príď na seminár aj ty. Je to veľmi poučné. (študent PF KU v Ružomberku)

Všetkým, s ktorými sa budem o tomto seminári rozprávať, poviem, aby sa ho zúčastnili. Vrelo odporúčam. Myslím, že je to cesta čistoty v manželstve. (Majka, študentka PF KU)

Určite by som odporučila tento seminár každému. Mudr. Orlovský hovoril o tejto téme veľmi citlivo s veľkou bázňou k Božiemu stvoreniu a čo je pre mňa dôležité, objasňoval veci veľmi prakticky, uvádzal veľa príkladov a bolo to veľmi zrozumiteľné. (Betka, študentka FF KU)

Môžem to odporučiť nielen snúbencom, ale aj mladým ľuďom, aby boli do manželstva čo najlepšie pripravení. (Juraj, zamestnaný)

Ženy, začnite sa zaujímať o svoju plodnosť. Už teraz je najvyšší čas, pripravovať sa do manželstva. Muži, začnite sa zaujímať o cyklus ženy, a tým sa pripravovať na úlohu manžela a otca. (Borka, študentka FF KU)

Odporučil by som to povinne všetkým, aj mužom. Sú to veci, ktoré je potrebné vedieť. (Pavol, študent FF KU)

Jednoduchá metóda, nenáročná, zdarma, neškodí ľudskému organizmu a nie je proti biológii a fyziológii tela. (študentka FZ KU)

Žiť hlavne prirodzene – tak ako to Boh nadstavil. Všetko ostatné (užívanie antikoncepcie a používanie iných antikoncepčných prostriedkov) má negatívne účinky. Boh je dokonalý, všetko čo stvoril je krásne, vrátane ľudskej sexuality. (Lucia, študentka FF KU)

Dá žiť podľa Božích zákonov. On chce naše šťastie. Keď sa budeme vyhýbať jeho zákonom, budeme sa vyhýbať šťastiu. Nezabúdajme na to, že čo je pre nás prirodzené, je pre nás najlepšie a bez nežiadúcich účinkov. (Julka, študentka PF KU)