Skip to content Skip to footer

Vzácna noc

4.12.2012 sa po sv. omši na Internáte Ruža začala celonočná  adorácia Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Spolu s Máriou – Kráľovnou Apoštolov, so všetkými anjelmi a svätými, ako aj s ostatnými študentkami sme zotrvávali v modlitbe.

Táto noc bola pre mňa jedinečným stretnutím s Kráľom Kráľov a Pánom Pánov. Bol to čas,

pozerania sa na Neho, chválenia, ďakovania za všetky milosti a taktiež časom dôvery.

Jeden veľmi múdry človek kedysi povedal, že Najsvätejšia Sviatosť je ZRKADLOM PRAVDY. Len pozerajúc na Krista, môžeme spoznať pravdu o sebe. Čas na adorácii bol pre mňa takým prezeraním sa v ZRKADLE PRAVDY. V mojom srdci narástla vďačnosť Bohu za to, že ma stvoril na svoj obraz a podobu – oh, aká to veľká  milosť!!! V tom ZRKADLE som videla konkrétne veci,  ktoré Boh chce vo mne zmeniť.

Po adorácii rezonujú vo mne tieto slová: „Bože, vďaka Ti, že si ma tak podivuhodne stvoril!”

Verím, že Boh vylial na zem počas tejto noci celý oceán milosti. Nech bude oslávený vo svojom nekonečnom Milosrdenstve!

Agneška, študentka z Poľska

Wyjątkowa noc…

4.12.2012 po Mszy Świętej o 20.00, w akademiku „Róża” rozpoczęła się całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wraz z Maryją – Królową Apostołów, ze wszystkimi Aniołami i Świętymi oraz z mieszkankami akademika trwaliśmy na modlitwie.

Ta noc była dla mnie wyjątkowym spotkaniem z Królem Królów i Panem Panów. Był to czas wpatrywania się w Niego, uwielbienia Go, dziękowania za wszystkie łaski oraz zawierzenia tego, co w sercu.

Jedna bardzo mądra osoba powiedziała kiedyś, że Najświętszy Sakrament jest „LUSTREM PRAWDY” – tylko wpatrując się w Chrystusa człowiek może poznać prawdę o sobie. Trwanie na Adoracji było dla mnie takim przeglądaniem się w Lustrze Prawdy. W moim sercu wzrosła wdzięczność wobec Boga za to, że stworzył mnie na swój obraz i podobieństwo – o, jakże wielka to ŁASKA!!!. W tym LUSTRZE zobaczyłam też konkretne rzeczy, które jeszcze Pan Bóg chce we mnie przemienić.

Słowa, które po tej Adoracji rozbrzmiewają  niczym echo, to: „Boże dziękuję, żeś mnie tak cudownie stworzył!”

Wierzę, że Bóg tej nocy wylał na Ziemię całe morze łask – niech będzie uwielbiony w swoim nieskończonym Miłosierdziu!

Agnieszka