Skip to content Skip to footer

Večer s Chatrčou

Literárny utorok v Čajovni Univerzitného pastoračného centra patril 23. marca knihe, v ktorej sa  tragédia konfrontuje s večnosťou. Širokej verejnosti nielen  za Veľkou mlákou, kde sa  predalo neuveriteľných 6 miliónov výtlačkov, vzbudzuje kniha Chatrč od Wilama Paula Younga nejeden otáznik a sebareflexiu o tom kto som a kam kráčam. Chatrč ruší klišé náboženstva a literatúry, aby nám odhalila niečo dojemné a krásne o neoddeliteľnom tanci života a božskosti.

O svojich dojmoch, vnímaní autorovho odkazu spoločnosti skrz túto knihu v utorok večer diskutovalo takmer 30 účastníkov spolu s pozvanými hosťami z katedry Filozofie, Žurnalistiky,  Slovenského jazyka a literatúry a kňazmi z UPaC.

Účastníci sa zhodli na tom, že význam a prínos tejto knihy nie je ani tak v literárnej hodnote, ale v jej posolstve ako takom. Kniha vnáša do vzťahu s Bohom istú živosť, hmatateľnosť pocit jeho osobnej blízkosti, pri ktorej sa roztápa naša ľudská komplikovanosť, zložitosť. „Výnimočné dielo, ktoré nás uprostred mučivého ľudského utrpenia privádza priamo do Božieho srdca a jeho podstaty. Tento úžasný príbeh nás podnecuje aby sme o Bohu a jeho zámeroch uvažovali v širšej perspektíve, ako by sa nám mohlo snívať,“ uviedol David Gregory na margo Chatrče vo svojej recenzii.

Zdá sa, že Čajový večer s Chatrčou mal svoj zmysel. Podnetná diskusia, konfrontácia názorov a pootvorené dvere k ďalšiemu stretnutiu s dobrou knihou.

citovane z: www.kumran.sk

/autor: granka/