Skip to content Skip to footer

V Kostole sv. Rodiny sme prosili za rodiny

Na sviatok sv. Rodiny (27. 12. 2015) sa konala odpustová slávnosť v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. Hlavným celebrantom bol P. Onrdrej Gabriš SJ. Pri sv. omši účinkoval spevácko-hudobný zbor rodín, ktoré sa stretávajú pri jezuitskom kostole v Ružomberku. Na sv. omši boli prítomní veriaci z celej farnosti Ružomberok i z okolitých dedín.

Páter Ondrej sa vo svojej kázni zameral na cestu svätosti v rodinách. Vychádzal z historického prepojenia pôsobenia P. Vendelína Sahulčíka SJ, ktorý v časoch hospodárskej krízy zabezpečil pre robotníkov duchovné zázemie stavbou kostola v blízkosti fabriky. V súčasnosti Biskupská synoda o rodine vyjadrila potrebu zakorenenia rodiny v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Na príklade rodiny Munkovcov páter Gabriš predstavil reálnu cestu svätosti v rodine. Ich spiritualita bola postavená na Svätom písme, Eucharistii a slávení cirkevného roka. Prostredníctvom lektúry prorockých textov dozreli ku prijatiu Ježiša ako očakávaného Mesiáša. Svoju vieru prehlbovali pri prijímaní sv. oltárnej aj vo všedné dni. Svoju vernosť Ježišovi osobitne preukázali Tomáš a jeho otec František, keď pre svoju vieru trpeli v koncentračnom tábore Saxenhauzen.

Nech sv. Rodina spája súčasné rodiny, aby sa stávali domácimi cirkvami, uprostred ktorých je prítomný živý Kristus.

o. Róbert