Skip to content Skip to footer

Utorky s hosťami – Evanjelizácia v súčasnej kultúre

Intelektuálna formácia na KU

 

Utorok 2. december 2014
o 16:16 hod.

 

Knižnica KU – Výstavná sieň

 

HOSŤ:

 

JUDE ANTOINE,
katolícky laický misionár:

Evanjelizácia v súčasnej kultúre

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

 

F. Chopin – Etuda f mol op. 25 č. 2

Mária Budzáková – klavír

 

L. V. Beethoven – Sonáta D dur II. časť op. 6