Skip to content Skip to footer

Karmelitán na mládežníckej sv. omši

Ružomberok, 25. 11. 2014 – Na poslednej mládežníckej sv. omši zavítal do nášho univerzitného spoločenstva bosý karmelitán zo Starých Hôr – brat Dušan Hricko, O. Carm.

Vo svojom príhovore sa venoval spôsobom modlitby. Kládol na srdce, aby sme si na modlitbu našli čas a počúvali Ducha Svätého. Odporúčal nám, aby sme do modlitby vkladali aj tie úmysly, ktoré sa javia ako roztržitosť, pretože môžu byť vnuknutím od Pána. Modlitbu predstavil ako skúsenosť zaľúbených, kde nie je nevyhnutná komunikácia prostredníctvom slov.

Po udelení požehnania väčšina študentov zostala v kostole, aby prijali škapuliar a tým vstúpili pod ochranu Panny Márie i do karmelitánskej rodiny. V pastoračných priestoroch bratov jezuitov pokračoval priateľský rozhovor s pátrom Dušanom.

o. Róbert