Skip to content Skip to footer

Študenti KU formujú spolu s hokejom aj vieru

Pondelkový večer na Katolíckej univerzite nepatrí už len mládežníckej svätej omši, ale rovnako i hokeju. „Presne v rovnakom čase ako je ´mládežka´ hrávame na zimnom štadióne ľadový hokej,“ povedal kaplán UPaC Dušan Galica, a ďalej vysvetlil: „pôvodne sme začínali hrávať o 21:00 hod., vďaka čomu sme stihli  aj sv. omšu, ale mužstvo, ktoré hrávalo pred nami sa odhlásilo, a tak sa nám hodina posunula na 19:30 hod.“

Ľadový hokej spojil nie len študentov KU, ale tiež i iných mladých mužov z farnosti Ružomberok a jej blízkeho okolia. O tom, že hokej je populárny v kruhoch študentov svedčí aj jeho návštevnosť. „Prvýkrát bolo na hokeji 22 ľudí, ale posledný pondelok (28. 11. 2011) už nás bolo 32. Ako stúpa počet, tak stúpa aj kvalita. Nahrávky sú častejšie a presnejšie. Hokejové akcie sú krajšie a brankári majú viac práce.  Skvalitnila sa nie len hra, ale aj zážitok z hry a následne príjemná únava, ktorá prináša vnútorne dobrý pocit, ktorý je jeden z najväčších dôvodov prečo tam chodíme, “ objasňuje situáciu o. Dušan.

Ľadový hokej študentom neprospieva len po fyzickej stránke alebo pri spoznávaní nových ľudí, ale tiež je to možnosť urobiť niečo dobré pre svoju vieru. „Na začiatku každého zápasu sa modlíme a keďže tam chodí priemerne šesť kňazov, tak si hráči dávajú väčší pozor ´na ústa´, s úsmevom prezradil o. Dušan.

Ak by ste aj vy mali záujem zahrať si hokej, môžete sa pridať každý pondelok o 19:30 v zimnom štadióne v Ružomberku.  Rovnako sú srdečne vítaní aj neplatiaci diváci.

Martina Blažeková