Skip to content Skip to footer

Akadémia k sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 7. decembra sa v Aule Jána Pavla II. konala slávnostná akadémia, ktorú pripravili študenti KU v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka. Cieľom akadémie bolo priblížiť divákom najvýznamnejšie chvíle zo života Ježišovej Matky a kráľovnej kresťanov. Súčasťou podujatia boli divadelné vstupy, v štýle „in mediasres“, ktoré aktuálne zapadali do života mladých ľudí, žijúcich v 21. storočí. Jednotlivé scénky dopĺňali videoprezentácie, piesne i poézia, pričom v každom jednom vstupe bola jadrom Panna Mária.

Prostredníctvom tohto duchovno – umeleckého podujatia bolo možné vycítiť nesmiernu lásku Ježiša Krista k nám ľuďom a neustále orodovanie Jeho Matky, ktorá je zároveň i našou Matkou. Podľa jej vzoru – nikdy nekončiacej dôvery v Božiu prozreteľnosť, sa máme správať aj my, milované Božie deti. Panna Mária nás denno – denne presviedča o tom, že jej Synovi záleží na každom jednom z nás a ponúka nám svoju pomoc, aby sme sa aj my, tak ako ona, dostali do Božej blízkosti. Táto možnosť sa nám ponúka už počas nášho pozemského života.

Podujatie doplnil krátkym príhovorom duchovný otec Peter Caban, ktorý vyzdvihol pokoru ako jednu z najväčších cností a pravdu, ku ktorej nás pokora vedie. Akadémiu uzavrel duchovný správca UPaC o. Jozef Žvanda, ktorý udelil prítomným požehnanie. Všetci sa spoločne pomodlili modlitbu k Panne Márii. Akcia ešte krátko pokračovala fotografovaním sa a neformálnymi srdečnými debatami zúčastnených. Adventné obdobie tak bolo obohatené o ďalšie atraktívne „spiritualseeing“, ktoré, ako dúfame, získa podporu i obľúbenosť a stane sa neodmysliteľnou časťou predvianočného obdobia.

HELENA PALAŤKOVÁ

[nggallery id=22]