Skip to content Skip to footer

Stretnutie univerzitných kaplánov

V dňoch 22. – 23.5. sa v UPC sv. Stanislava Kostku v Trnave uskutočnilo pravidelné celoslovenské stretnutie univerzitných kaplánov. Zúčastnili sa ho aj naši duchovní otcovia.

Vo štvrtok si prezreli priestory UPC a pochutnali si na bryndzových haluškách z dielne tamojších upécéčkarov. Čas využili aj na budovanie bratských vzťahov v rozhovoroch či pri divadelnej hre.

Hlavný program sa začal piatkovou sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval o. biskup Tomáš Galis. Po nej zazneli prednášky na zaujímavé témy ako napr. téma z Európskeho stretnutia univerzitných kaplánov o nových metódach evanjelizácie, o duchovnej pastoračnej službe na Slovensku v súčasnosti a nových výzvach, o pohľade mladých ľudí na budovanie vzťahu smerujúceho do manželstva v kontexte poľskej mládeže. Kapláni sa tiež podelili o najnovšie informácie z pripravovaného celoslovenského stretnutia akademickej mládeže – Akademu. Najbližšie stretnutie univerzitných kaplánov sa uskutoční v októbri 2014 v Ružomberku.

Našim duchovným otcom ďakujeme za ich obetavú službu a vyprosujeme im potrebné Božie milosti.

Darka, študentka FF KU