Skip to content Skip to footer

Šťastná to, žena!

Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98,1) Keď dnes čítame úvod k listu sv. Apoštola Pavla Rimanom, kde Apoštol píše: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium…“, potom právom je dnes medzi prvé čítanie a Evanjelium vložený Žalm č. 98, ktorý sa začína slovami: „Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.“ Pán si právom zaslúži pieseň novú, lebo na kom, ak nie práve na Pavlovi vykonal veci zázračné. Vzkriesený Pán sa pri Damasku dotkol Šavla, aby sa z prenasledovateľa stal hlásateľ evanjelia, apoštol Pavol.

V dnešnom evanjeliu Ježiš vyčíta zástupom, ktoré žiadajú znamenia. Pán ich tu urobil množstvo, ale oni to aj tak nepochopili. Preto im už nedá znamenie, iba ak znamenie Jonášovo.

Pán si právom zaslúži pieseň novú, lebo napriek všetkému aj dnes koná znamenia. A tie najväčšie sa dejú v srdci človeka. Veľkým znamením v dnešnej dobe sú tiež Univerzitné pastoračné centrá vo všetkých univerzitných mestách Slovenska. Pred dvadsať osem rokmi UPC-čká boli iba ako utópiou, no dnes sú veľkým znamením pre dnešnú dobu, sú novým Damaskom, kde sa vzkriesený Ježiš dotýka prenasledovateľa Šavla. Ten v duši mladého človeka už možno taký bojovný nie je, naopak skôr je ľahostajný. Nie je ľahké premeniť srdce ľahostajného mladého človeka. Ale Boh tak robí. Koľko takýchto príbehov zažilo už Bratislavské UPECE, ktoré v týchto dňoch oslávilo dvadsať rokov od svojho zrodu? A naše UPaC si o dva týždne si pripomenie svoju pätnásťročnú existenciu.

Včera večer ma navštívila Erika, naša absolventka. Dnes je učiteľkou Anglického jazyka a Náboženskej výchovy na juhu Slovenska. Vo svojej službe je nesmierne šťastná. Ukázala mi zopár fotografií z niekoľkých aktivít, ktoré spolu so svojimi žiakmi robí a veľmi jej pritom žiarili oči. Usiluje sa o budovanie trojuholníka: žiak – rodič – učiteľ, v čom sa jej darí. Prečo spomínam práve ju, Eriku? Aj ona je Božím zázrakom. Keď k nám pred jedenástimi rokmi prišla študovať, bolo to jedno utiahnuté a zakomplexované dievča s obrovským problémom komunikácie. Rada však nenápadne pomáhala, niekoľko rokov pôsobila ako naša sakrestiánka. Mnohé spoločné prežité chvíle, či už pri modlitbe, pri voľnočasových alebo oficiálnych univerzitných podujatiach, mnohé naše spoločné rozhovory, modlitby a slová povzbudenia spôsobili, že tak ako kedysi Šavla, ta sa Pán nenápadne dotkol aj Eriky a uzdravil ju. Dnes je šťastnou pani učiteľkou, otvorenou pre dobré veci a jej žiaci ju milujú. Na adresu pani učiteľky Eriky tak môžeme použiť slová Boženy Nemcovej, ktoré autorka vložila do úst kňažnej na adresu babičky: „Šťastná to žena!“ „Erika, si šťastná žena, lebo Ťa Pán uzdravil!“

„Drahý Pane, právom si zaslúžiš, aby sme Ti spievali pieseň novú!“

Jozef Žvanda

Foto: Internet