Skip to content Skip to footer

Správne nasmerovanie vzťahu

Cez víkend 17. – 18.11.2018 prebehol v priestoroch UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku seminár „Chodíme spolu, ako ďalej.“ Táto kresťanská víkendovka pomohla objaviť radosť vo vzťahu a povolania do manželstva.

Lektormi kurzu boli absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku Martin a Anička Lojekovci a Peťka s Danielom Zakopjanovcami. V témach prednášok zazneli tieto praktické okruhy: zabijáci vzťahu, kľúče k láske, ktorá nevyprchá; skúšky vo vzťahu a ako ich prekonať; snúbenectvo a všetko, čo k nemu patrí; chlapi, na slovíčko / medzi nami žieňatami. Hoci tento rok prebiehal piaty ročník, témy na kurze boli doplnené a obohatené mnohými svedectvami. Prednášky boli poprepájaná s osobnými rozhovormi s lektormi, s príležitosťou ku svätej spovedi a duchovným programom. Počas spoločného zdieľania na záver seminára zazneli tieto postrehy:

„Zaujala ma aplikácia prednášky. Oslovili ma praktické veci a svedectvá. Otvorene sa rozprávalo o chlapských témach. Kde je pravda, tam je Boh.“ František

„Na stretnutí som tretí krát, vidím posun vo vzťahu, naučila som sa odpúšťať.“ Aďka

„Po prvom seminári sme sa začali modliť a tohto roku som prijal sviatosť birmovania.“ Silvester

„Ďakujem za autenticitu. Hoci sme mali kúpené lístky na koncert, ktoré nám prepadli, neľutujeme, že sme boli na víkendovke.“ Lukáš

„Veľmi si vážim vašu odvahu ísť s kožou na trh. Hoci mnoho vecí si môžeme prečítať v knihách, autentickosť z prednášok bola originálna.“ Peter

„Dobrý čas som mal pri adorácii, na prednáške odzneli praktické slová, ktoré boli dobre argumentačne podložené. Na víkendovke sme už druhý krát, na prvej sme boli ešte kamaráti a teraz sme už zasnúbení. Modlitba nás spojila (Pompejská novéna).“ Janko a Magdaléna

„Najviac sa ma dotkli veci zo života.“ Jozef

„Ďakujem za váš živý príklad, v ktorom sme dostali svedectvo, že rodina môže fungovať.“ Alžbeta

„Seminár je pre nás výzvou neustále sa meniť.“ lektorka  Anička

Ďakujeme lektorským párom za ich obetavosť, ochotu pomôcť mladým na ceste. Už teraz sa tešíme na budúci ročník potrebného kurzu.

 

Róbert Slotka

Foto: Internet