Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Streda Veľkého týždňa – Sila slabých

Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. (Iz 50, 4-9b)

Dnes zaznieva Tretia pieseň o Pánovom služobníkovi. Celkovo jestvujú štyri takéto piesne, ktoré sa nachádzajú v Knihe proroka Izaiáša a biblisti v tomto Pánovom služobníkovi vidia Božieho Syna, Ježiša Krista. V dnešnej Tretej piesni je Pánov služobník predstavený ako ten, ktorý neodporuje zlu zlom. Pánov Služobník je ten, ktorý čelí zlu bezbrannosťou a odovzdanosťou. Pánov Služobník sa nám tak dnes môže javiť ako slaboch, veď je prirodzené, že človek sa má brániť a nikto od nás nežiada, že máme byť fackovacími panákmi. Je postoj Pánovho Služobníka rezignáciou?

Vôbec. Pánov Služobník nečelí zlu násilím, nečelí zlu silou svalov. Pánov Služobník voči zlu nerezignuje, ale zlu čelí svojou vnútornou silou, ktorá sa navonok javí ako slabosť a bezmocnosť. Ľudská slabosť je v očiach ľudí možno slabosťou, no v očiach Boha je obrovskou silou. Vnútorná sila premôže silu zbraní, silu argumentov, silu korupcie. Aká je sila nevinných detských očí…

So silou slabosti svet už skúsenosť má. Taká bola naša sviečková demonštrácia pred tridsiatimi rokmi 25. marca1988 v Bratislave. Taký bol náš nenásilný 17. november 1989 v Prahe. Takto sa snažil svojmu indickému národu pomáhať Manahatma Gandhí, takto sa snažil svojim černošským rodákom pomáhať v šesťdesiatych rokoch XX. storočia v USA  protestantský pastor Martin Luther King. Takto čelil zlu Boží Syn, Ježiš Kristus, keď kráčal na Golgotu. A takto sme to pozvaní robiť aj my. Keď na nás dolieha zlo, ťažkosti a problémy, tak takáto chvíľa nie je pre nás dôvodom na nadávky a preklínanie. Ak na nás naozaj dolieha zlo, tak tento čas je napriek všetkému pre nás milostivým časom. Je to čas, keď sa náš Pán chce skrze našu slabosť osláviť. Ak našu slabosť a bezmocnosť odovzdáme do rúk Božích, tak nikto tejto sile nebude môcť odolať. A Božia pravda a láska zvíťazia. Skúsime to?

Jozef Žvanda

Foto: Internet