Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, streda 21.03.2018, Pravda vás vyslobodí. Pravda, ale aká?

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 31-42)

Na štandarde českého prezidenta, a kedysi aj československého prezidenta,  je napísané: „Pravda zvítězí! – Pravda zvíťazí!“ Českí prezidenti sa inšpirovali nápisom na vlajkách husitov. Je tu však jeden háčik. Na husitských vlajkách sa nenachádzal nápis: „Pravda zvíťazí, ale: Pravda Pánova zvíťazí!“ Prvý československý prezident si motto na svojej štandarde zjavne vysvetlil po svojom.

Pravda zvíťazí! Aká pravda, aká pravda zvíťazí? Ktorá pravda, keď toľko je právd. A každý tvrdí, že má pravdu. Ktorá pravda je tá pravá, ktorá zvíťazí?

V dnešnom evanjeliu nám Ježiš hovorí čosi podobné: „Pravda vás vyslobodí!“ Pýtame sa: „Aká je to pravda, ktorá nás vyslobodí?“, keď je toľko právd. Aká pravda zvíťazí a aká pravda nás oslobodí? Prorok Izaiáš píše: Tráva uschne, kvet zvädne lebo ho ovial Pánov dych. (Vskutku trávou je ľud.) Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.“ (Iz 40, 7-8) Nie hocijaká pravda zvíťazí. Nie hocijaká pravda nás oslobodí. Ale pravda Pánova, slovo nášho Pána zvíťazí!

Preto každá pravda má byť konfrontovaná s Božou pravdou, s Božím slovom, aby sa ukázalo, či ide o skutočnú pravdu alebo klamstvo a podvod. Ježiš je Pravda, on je Pravda Pánova. On je jediná, ozajstná a pravdivá Pravda. Ak prijímame túto pravdu, ak ju žijeme, nikdy sa nebudeme mýliť, nikdy na ceste nezblúdime. Naopak, ak budeme chcieť budovať iba na ľudskej pravde, tak, ako je to napísané na štandarde českého prezidenta, potom sa môžeme ľahko zmýliť. Potom si môžeme veľmi, veľmi ublížiť.

Keď v novembri roku 1989 padol Berlínsky múr a Nemecko nastúpilo cestu zjednotenia sa, vtedajší nemecký kancelár Helmuth Kohl vyhlásil: „Bude to ťažké, ale s pomocou Božou to zvládneme.“ Keď pred dvoma rokmi vypukla utečenecká kríza a Nemecko veľkoryso otvorilo svoje hranice, kancelárka Angela Merkelová vyhlásila: „Wir schaffen das – My to dokážeme!“ Chýbajú tu však slová: „S pomocou Božou…“ Nuž tak to aj v Nemecku dnes vyzerá, keď sa niečo robí iba vlastnými silami, bez Božej pomoci, množstvo mladých nepracujúcich a potulujúcich sa utečencov, ktorí sa zjavne stávajú pre Nemcov ohrozením. Oveľa horšie to dopadne, keď chceme, aby zvíťazila pravda, avšak nie tá Božia.

Jozef Žvanda

Foto: internet