Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky: Pondelok 11.02.2019, 27. Svetový deň chorých

Boh povedal: „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré… Gn 1, 1-19

Pápež František vo svojej prvej encyklike Lumen fidei – Svetlo viery hovorí, že výrazom SVETLO VIERY cirkevná tradícia označovala veľký dar, ktorý nám priniesol Ježiš a ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto: „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“ (Jn 12, 46).

V pohanskom svete, prahnúcom po svetle, sa rozvinul kult boha Slnka, Sol invictus, ktorého vzývali pri jeho východe. Aj keď slnko vychádzalo každý deň znova, bolo zrejmé, že nie je schopné prežiariť svojím jasom celú existenciu človeka. Slnko totiž neosvecuje všetko, čo skutočne jestvuje. Jeho lúče nie sú schopné preniknúť až do tieňov smrti, tam, kde sa ľudské oko zatvára pred jeho svetlom. „Nikdy nebolo vidieť niekoho, čo by bol ochotný za vieru v slnko zomrieť,“ tvrdí svätý Justín Mučeník. Vo vedomí veľkých horizontov, ktoré viera otvára, kresťania volali Krista pravým slnkom, „ktorého lúče dávajú život“. Marte, ktorá plače nad smrťou svojho brata Lazára, Ježiš hovorí: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ (Jn 11, 40). „Kto verí, vidí; vidí svetlom, ktoré osvecuje celú životnú cestu, pretože k nám prichádza od vzkrieseného Krista, rannej hviezdy, ktorá nikdy nezapadá,“ dodáva pápež František (Porov. Lumen fidei 1, 1).

V dnešný deň, keď slávime 27. Svetový deň chorých v evanjeliu čítame o tom, ako Ježiš v Genezarete uzdravil mnohých chorých a všetci, ktorí sa čo len jeho rúcha dotkli, ozdraveli, lebo uverili, že on má tu moc (Mk 6, 53-56). Väčšina z nás už má osobnú skúsenosť s chorobou, či už s menej alebo viac vážnou. Keď človek ochorie, zvlášť ak tá choroba je veľmi vážna, akoby do jeho života a do života jeho rodiny vstúpila tma, hustá tmavá tma. V tej chvíli nepomôže žiadny boh Slnka, Sol invictus, on totiž nemá silu prežiariť tajomstvo mojej choroby. A tak aj napriek hustej a tmavej tme treba mať túžbu s pomocou Božou a spoločenstva bratov a sestier dotknúť sa aspoň obruby Ježišovho rúcha, aby nám zažiarilo jeho svetlo, aby On, Ozajstné Svetlo, silou svojej milosti prežiaril tajomstvo nášho utrpenia a aby nám dal silu to utrpenie aj niesť.

Text a foto: Jozef Žvanda,