Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky. Pondelok, 05.02.2018 – O dôvere a nedôvere

Agentúra Edelman začiatkom tohto roka zverejnila výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila v minulom roku na 33.000 respondentoch v 28 krajinách sveta. Otázka prieskumu sa týkala dôvery respondentov voči kľúčovým pilierom spoločnosti – vláde, mimovládnym organizáciám, biznisu a médiám. Výsledky prieskumu ukázali, že globálny prehľad dôvery je na historickom minime. Respondenti z 20 krajín prejavujú k týmto inštitúciám väčšinou nedôveru. Dôveru vzbudzuje už len biznis a jeho predstavitelia. Silná časť opýtaných dôveruje vlastnému zamestnávateľovi.

Najväčší nárast dôvery získali autoritatívne spoločnosti – Čína. Ďalšia krajina s autoritatívnymi prvkami – Rusko, trpí nedôverou tak ako žiadna iná krajina. Prieskum tiež ukázal, že väčšina respondentov nevie rozlíšiť pravdivú informáciu od nepravdivej. Tak konšpirácie a klamstvá môžu byť používané ako skutočná zbraň.

Ktoré fakty, ktoré zistil prieskum nás najviac ohrozujú? Kombinácia poklesu dôvery v základné piliere spoločnosti spojené s neschopnosťou rozpoznať pravdu. Človek, ktorý ničomu neverí a zároveň nevie rozpoznať pravdu, je pre seba i spoločnosť potenciálnou hrozbou.

Je tu však jeden pozitívny fakt: v predošlých rokoch sa ľudia vyjadrili, že nedôverujú odborníkom a sú spokojnejší, keď ich informuje človek ako oni. Teraz už viac veria odborníkom. A hoci médiá ako celok nie sú na tom dobre, pomaly stúpa dôvera v profesiu žurnalistiky, naopak dôvera v rozličné internetové fóra ide rapídne dole.

Čo to znamená pre nás, pre mňa osobne?

Spoločnosť bez vzájomnej dôvery je miestom veľkého strachu a neistoty, je peklom na zemi. Ak sa nechceme takejto spoločnosti dožiť, nuž pred každým z nás stojí otázka: “Ako môžem pomôcť mojej spoločnosti, aby sme si navzájom dôverovali?” A tiež: “Čo mám robiť, aby mne raz ľudia dôverovali?”

Ľudia opäť začínajú dôverovať odborníkom. Čo s tým robím, čo robím s mojim štúdiom, čo robím s mojou prácou, s mojím životom?

A ďalšia otázka: “Dokážem rozlíšiť pravdivé informácie od poloprávd a lží?” Čo s tým robím, zajímam sa o svet okolo? Odkiaľ čerpám informácie? Nájdem si čas na ich prehodnotenie?

Môže mi v tejto problematike pomôcť môj duchovný život a viera v nášho trojjediného Boha? Určite! Ak sa modlím, určite si uvedomujem minimálne tieto tri veci:

  1. Pán Ježiš potreboval čas 30 rokov, až potom začal s verejným účinkovaním. Aby mi ľudia dôverovali, to chce čas, dlhý a plodný čas. Teraz je ten čas. Ako s ním narábam?
  2. Pánu Ježišovi dôverovali, lebo si stál za slovom, ktoré malo moc. Aby mi ľudia dôverovali, aj ja si potrebujem stáť za svojim slovom. Ako narábam so svojim slovom?
  3. Pánu Ježišovi dôverovali nielen úprimne veriaci židia, ale aj veľkí hriešnici a pohania, lebo mal k ním úctu. Aby mi ľudia dôverovali, tak to stojí na úcte k sebe, k Bohu, k druhým, k svetu.

Nuž, čo s tým urobím?

 

Jozef Žvanda

Zdroj: Gálisová M.: Bez dôvery sme stratení. In: .týždeň. 5/2018, s. 21.

Foto: Internet