Skip to content Skip to footer

Skúsenosť s rozdávaním bielych stužiek

Ľudmila a Kristína – ako dobrovoľníčky v tejto kampani sme sa zapojili rozdávaním bielych stužiek a plagátov na filozofickej fakulte KU. Prešlo okolo nás mnoho študentov aj zamestnancov. Niektorí boli uponáhľaní, mnohí stužku neprijali, no viac bol tých, ktorí si ju vzali, aj keď možno neboli úplne oboznámení s tým, akú zodpovednosť to prináša, a za čo „bojujú“. Každopádne povzbudzujúce pre nás bolo to, že sa našli aj takí, ktorí si prišli stužku vypýtať, aby sa mohli zapojiť do kampane za záchranu života. V pamäti máme dvoch zaľúbencov, ktorí boli oboznámení s bielou stužkou a s radosťou si ju pripli, a dokonca nám chceli aj finančne prispieť.

No našli sa aj takí, ktorí stužku odmietli a nepozastavili sa ani na chvíľku, dokonca nechceli ani žiadne informácie o tejto kampani. Najviac nás však potešil študent, o ktorom sme si mysleli že nás odignoroval, pretože len prebehol, ale urobil to kvôli tomu, že už stužku mal, a aj napriek tomu sa zastavil vo dverách a vyslovil vetu, pre ktorú sa oplatilo ustáť odmietnutia: „Už mám stužku, ale veľmi si vážim že tu ste a robíte pre takúto vec.“  Veríme, že o tejto kampani sa dozvie čo raz viac a viac ľudí, ktorí budú ochotní NECHAŤ ŽIŤ.

Evka– pri rozdávaní bielych stužiek na PF KU i v meste Ružomberok sme sa stretli s prevažne príjemnými reakciami.

Niektorí, ktorých sme oslovili, už o tejto kampani počuli a počas tohto týždňa už stretli iných dobrovoľníkov, od ktorých si stužku zobrali. Boli i takí, ktorí túto aktivitu poznajú, no my sme boli prvé, ktoré stretli, tak sme ich teda oboznámili s tým, čo biela stužka vyjadruje. Jedni si ju zobrali a pripli s tým, že majú v úcte počatý život. Niektorí nás zdvorilo odmietli a povedali, že s touto myšlienkou sa nestotožňujú.

Jeden chalan, ktorého sme stretli, o tejto kampani ešte nepočul. Bol veľmi milý, zobral si stužku a pýtal sa nás, čo je to vlastne za akcia, čo je jej myšlienkou a dostali sme sa aj k otázkam o potrate. Vyjadril sa, že takáto forma kampane sa mu páči na rozdiel od bilboardov, na ktorých je zobrazené dieťa, ktoré bolo interrupciou zabité.

Jednu skupinku dievčat, resp. mladých žien, pri ktorých sme sa zastavili, zarazilo číslo na informačnom letáčiku, ktoré hovorilo o tom, koľko detí je denne zabitých. Uvítali by štatistiky porovnávajúce počty narodených a zabitých detí, pretože to číslo sa im zdalo príliš vysoké.

Potešila nás jedna žena, pravdepodobne štyridsiatnička, ktorá síce o bielej stužke doteraz nepočula, no veľmi rada túto aktivitu podporila a dodala, že sama má päť detí.

Okrem týchto príjemných stretnutí sme sa stretli aj s odmietavým postojom. Keď zbadali, že prichádzame, práve v tej chvíli si dali slúchadlo do uší či uhli pohľadom. Stretli sme jedného mladého muža, ktorý nám veľmi jasne a veľmi zreteľne povedal, že on túto myšlienku nepodporuje, pretože je za potraty.

S kamarátkou sme naše rozdávanie zhodnotili dosť pozitívne. Mali sme možnosť stretnúť sa väčšinou s príjemnými ľuďmi, takými, ktorí podporili myšlienku úcty k počatému životu alebo zdvorilo povedali, že ju nepodporujú. Bola to pre nás príjemná skúsenosť, vďaka ktorej sme spoznali nových ľudí a ich postoj k životu.

Mariana a Renáta– Boli sme oslovené pomôcť pri rozdávaní bielych stužiek. Stretli sme sa v meste Ružomberok s rôznymi názormi ľudí. Po prvých minútach sme pochopili, že ľudí v tomto “uponáhľanom” svete zastavíme len rýchlym oslovením, povedaním, že zbierame peniaze a vychŕlením maximálne jednej vety o bielej stužke. Vtedy sa už daný človek zastavil a zamyslel nad tým, o čo nám ide a my sme s vysvetľovaním mohli pokračovať ďalej. Potom ako sme zistili správny spôsob oslovenia, stretli sme sa s viacerými pozitívnymi názormi. Napríklad bolo pre nás povzbudením, keď si k nám prišiel popýtať stužku mladý pár bez nášho predošlého oslovenia. Ďalším potešením boli “čerstvé” mamky, ktoré si biele stužky pripli na kočík svojho dieťatka.

Navzdory prvotným obávam, strachu, nechute a výhovoriek o nedostatku času, bolo pre nás nesmiernym povzbudením svedčiť o svojom postoji k životu. Z námestia sme odchádzali obohatené od druhých ľudí ich ľudskosťou a láskou k životu.