Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Miesto sexuality v ľudskom živote

Ďalšie zo stretnutí Školy rodiny sa konalo v stredu 12.3.2014 s pánom Pavlom Izraelom, na ktorom sme sa zbližša pozreli na tému sexuality v ľudskom živote.

V dnešnej dobe sa ľudská sexualita používa na prilákanie pozornosti, vyskytuje sa všade okolo nás. Spoločnosť degraduje ženu na predmet a muži majú skreslený pohľad na ženy… Prečo je tomu tak? Je to preto, lebo diabol útočí na naše telo, ktoré je chrámom Ducha Svätého, útočí na to najcennejšie – človeka a vzťah medzi mužom a ženou.

Pretože my, ľudia, sme stvorení na Boží obraz, v našom tele sa odzrkadľuje láska. Spojenie muža a ženy je veľkým tajomstvom, ktoré sme pozvaní odhaľovať, lebo Boh stvoril človeka nielen s telom, ale i dušou.

Problémom dnešnej doby však je, že nedokážeme pochopiť túto skutočnú hodnotu tela a nechápeme, že krásny zovňajšok človeka ukrýva niečo hlboké práve v jeho vnútri. Kvôli tomuto nesprávnemu pohľadu na seba a nehľadaniu skutočných hodnôt, je vo svete veľa pornografie, nahoty, nevery a sexuálnych problémov. Povrchný pohľad na človeka sme odkrývali z krátkych videí súčasných reklám.

O hodnote ľudského tela hovorí najmä Kristus – stal sa človekom, obetoval sa a dostal oslávené telo. Rečou Kristovho tela je kríž – vykupuje nielen dušu, ale aj telo.

Prejavom zrelosti v sexualite je úsilie o čistotu, ktorá oslobodzuje, dvihá a odkýva Boží dar sexuality v jej poslaní. Prejem seba a každému, ktorí budete čítať tento príspevok, aby ste v čnosti čistoty rástli.

Martina, študentka PF KU