Skip to content Skip to footer

Škola rodiny – Ako si nájsť životného partnera

Dňa 22.novembra 2011 o 19 h sa v kaplnke internátu Ruža uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška o hľadaní životného partnera, budovaní manželstva a o správaní sa k svojmu budúcemu partnerovi. Naši prednášajúci boli manželia Jakubíkovci, ktorí pochádzajú z Ružomberka. Na začiatku prednášky zaznela otázka o časovej dĺžke ich manželstva. Manželia sa zasmiali, pretože týždeň pred prednáškou boli na duchovnom cvičení, kde odznela tá istá otázka. Sú spolu už 31 rokov, vychovali 4 deti a pochválili sa, že už majú aj vnúčatá. Taktiež sa podieľajú na spolupráci so Saleziánmi viac ako 25 rokov.

Prednášať začal p. Jakubík a opýtal sa, ako by sme zareagovali, keby nám niekto nanútil životného partnera. Hovorím za všetkých, že by sme určite neboli spokojní. Pán Boh nám k smerovaniu do vzťahu dopomohol:

– dal nám obrovskú túžbu do srdca (túžba po deťoch, po vytváraní spoločenstva)

– Pán nám dal rozum, vôľu

– Pán nám dal pocítiť reálnu lásku

Ďalej nám p. Jakubík pripomenul, že manželstvo nie je o sebectve, nie je len jedna osoba,  okolo ktorej sa točí partner a svet. Rovnako manželstvo neslúži iba manželskému páru, ale je otvorené pre službu deťom, Cirkvi i spoločnosti.

Potom nám p. Jakubík začal hovoriť o vlastnostiach, ktoré by mal mať budúci partner.  Tieto vlastnosti by mali byť založené na čnosti (získavajú sa  cvičením), preto sme sa zaoberali základnými čnosťami:

Silou- spočíva v sile ducha, v cvičení sa vo vytrvalosti. Manželstvo musí byť nezlomné.

Miernosťou- poznáme miernosť v jedení, pití, v sexualite. Čnosť miernosti bola obrazne predstavená ako semafor. V podstate každá farba semaforu pripadala ku každej činnosti ako nejaká kontrolka. Pri jedení znesieme červenú farbu, pri pití je potrebné zaregistrovať oranžovú farbu,  pri sexualite je potrebné triezvo rozmýšľam, čiže by sme mali byť pozorní už pri zelenej farbe.

Spravodlivosťou-  vraví sa, spravodlivý sme vtedy, keď každému dáme to , čo mu patrí. Spravodlivosť je základným krokom prechodu k láske.

Múdrosťou- aby sme vedeli rozlišovať veci podstatné od nepodstatných

Ďalšou časťou prednášky bol proces zblíženia sa. Podstatou zblíženia sa je rozhovor, komunikácia, neskoršie nastupujú rovnaké aktivity jedincov, záujmy, názory až nakoniec sa ľudia dostanú do fázy reálneho zaľúbenia, ktoré je Božím darom a vzácnym časom na premenu. P. Jakubík veľmi prízvukoval, aby sme zodpovedne prežili a navzájom si pomohli stať sa lepšími.

Ku koncu prednášky p. Jakubíková, dodala, že v manželstve je dôležitá komunikácia, úprimnosť a dôvera. Komunikácia je významný aspekt, pretože veľa manželstiev stroskotá na tom, že komunikácia bola medzi partnermi slabá. Dôverovať partnerovi a byť k nemu úprimný, na tom sa buduje taktiež celý partnerský život, pretože partneri sú pre seba priatelia.

Ďakujeme Jakubíkovcom za prednášku, rady a skúsenosti, ktoré nám pomohli lepšie poznať, o čom je manželstvo a ako sa máme správať k svojmu budúcemu partnerovi.

Veronika Sochová, študentka PF KU