Skip to content Skip to footer

Škola rodiny: Ako si nájsť životného partnera?

V stredu 20.11.2013 sa uskutočnilo posledné stretnutie Školy rodiny v tomto zimnom semestri. Na stretnutí sme sa zaoberali otázkou ako si nájsť svojho životného partnera. Túto prednášku viedla pani Mlynčeková.

Počas prednášky sme hovorili o tom, že správny výber životného partnera nespočíva len v našom hľadaní, úsilí a snažení sa, ale v hľadaní toho, ktorého nám Boh pripravil. Človek by mal byť aktívny, naplno prežívať všetko, čo sa mu ponúka, každý jeden deň so všetkým, čo prináša. Nemôže zostať pasívny a sklamaný, že nikto práve teraz neprichádza. Na to musí prísť ten správny čas. Dovtedy prežívame čas prípravy na manželstvo, kedy máme najmä budovať samých seba a zdokonaľovať sa vo vzťahu k Bohu. Rovnako potrebné a dobré je tiež modliť sa za svojho budúceho partnera.

Súčasťou prednášky bola aj menšia anketa, v ktorej mali dievčatá napísať, aké vlastnosti očakávajú od svojho budúceho manžela a naopak, muži mali napísať vlastnosti žien. Na prvom mieste v našich rebríčkoch hodnôt vždy stálo, že by to mal byť partner milujúci Boha a ďalej z nášho ženského pohľadu by mal byť láskavý, nápomocný, sympatický, rozhodný, múdry a mal by byť žene oporou. Muži sa pekne vyjadrili o vzťahu, ktorý má byť súzvukom, teda splynutím dvoch sŕdc.

V rámci diskusie zazneli aj otázky typu: ako zistím, že je to ten pravý? Odpoveď sa nachádza v našom srdci. Človek vo svojom vnútri pocíti istotu – áno, je to on/ona, ktorého/-ú Boh pre mňa určil do manželstva… Tešíme sa najbližšie stretnutia v letnom semestri.

Autorka: Martina, študentka PF KU