Skip to content Skip to footer

Rozhovor s otcom Jozefom Žvandom o Svetových dňoch mládeže v Paname. Na čo sa pútnici môžu tešiť?

Ani sme sa nenazdali a blížia sa ďalšie Svetové dni mládeže. Tento krát sa budú konať v nezvyčajnom  čase na nezvyčajnom mieste: mládež z celého sveta sa zhromaždí od 22.1 do 27.1.2019 v stredoamerickej Paname. Dôvod vybočenia z tradície letného putovania tkvie v miestnych klimatických podmienkach, január je totiž v Paname obdobím sucha, takže by tamojšie počasie mohlo aspoň vzdialene pripomínať európske leto.

V čase od 12.1 do 3.2.2019 budú študenti márne pátrať po otcovi Jozefovi. Ten má totiž už teraz zbalené kufre, aby mohol spolu s osemnástimi študentmi a absolventmi Katolíckej univerzity vycestovať do Panamy a zotrvať tam celé tri týždne. Avíza o možnosti pridať sa k tejto výprave sa svojho času objavili na stránke www.upac.sk, ale aj na študentskej svätej omši, až sa nakoniec sformovala uzavretá skupinka pútnikov. Keď sa začiatkom novembra počet prihlásených definitívne uzavrel na celoslovenskej úrovni, nasledovali organizačné stretnutia, na ktorých sa všetci spolu oboznámili s programom Svetových dní mládeže, ako aj s formalitami, ktoré je potrebné pred cestou vybaviť. My ostatní sa môžeme s otcom Jozefom aspoň porozprávať o tom, o čo prichádzame, ak sme zmeškali termín prihlásenia, alebo z iného dôvodu ostávame doma.

Všetci Vás poznáme ako pravidelného účastníka Svetových dní mládeže. Na koľkých takýchto podujatiach ste sa už zúčastnili?

Ak máme na mysli Svetové dni mládeže v užšom slova zmysle, teda celosvetové podujatie, ktoré sa koná každé dva alebo tri roky, budú to už moje ôsme v poradí. Za svetový deň mládeže však považujeme aj každú kvetnú nedeľu, kedy sa mladí ľudia stretávajú s otcom biskupom vo svojej diecéze. Takéto stretnutia už veru nedokážem spočítať.

Rozhodnutie o tom, že sa nastávajúce Svetové dni mládeže budú konať v Paname, ešte k tomu rovno uprostred skúškového obdobia, v mnohých vyvolalo zdesenie. Ako je možné, že ste sa nenechali odradiť od účasti?

Som veľmi vďačný za projekt Svetových dní mládeže, ktorý vďaka Duchu Svätému vymyslel pápež Ján Pavol II. Moje prvé Svetové dni mládeže, ktoré sa konali v roku 1991 v Čenstochovej, veľmi výrazne zasiahli do môjho života. Bol to pre mňa veľký zážitok, vďaka ktorému som sa rozhodol pre kňazské povolanie. Od tých čias sa cítim byť tak trochu dlžníkom, a odkedy som sa stal kňazom, pravidelne sa zúčastňujem na Svetových dňoch mládeže. Vždy sa snažím vziať so sebou aj študentov, prípadne spolubratov kňazov. Samozrejme, ide o finančne náročnú púť, na ktorú nemusí byť jednoduché našetriť. Navyše Stredná a Južná Amerika sú pre nás tak trochu exotické končiny a nie každý má rád cestovanie a trmácanie sa po letiskových halách. Samotné podujatie je tiež fyzicky vyčerpávajúce, človek musí rátať s nedostatkom spánku a množstvom aktivít, je preto len prirodzené, že si každý svoju účasť dobre rozmyslí.

Čo všetko je v pláne počas troch týždňov, ktoré v Paname strávite?

Naša púť je rozdelená na niekoľko častí. Na začiatku nám pôjde hlavne o aklimatizáciu: od 13. januára, kým budú prichádzať prví pútnici, , budeme mať k dispozícii ubytovanie priamo v hlavnom meste Panama City. Tu zotrváme až do 16. januára, kedy sa presunieme asi o 250 kilometrov na sever do mesta Santiago de Veraguas. Následne absolvujeme niekoľkodňový pobyt v tamojšej diecéze, ktorý bude trvať až do nedele 20. januára. Tým nadviažeme na takzvané Dni v diecéze, ktoré sa po prvý krát konali roku 1997 v Paríži. Mladí ľudia, ale aj kňazi a rehoľníci z celého sveta, už tradične zaplavia celú krajinu a bližšie sa zoznámia s veriacimi v jednotlivých diecézach. Tí ich prijmú do svojich príbytkov, škôl a kostolov a všetci spolu absolvujú bohatý kultúrny program, vrátane modlitieb a slávenia svätých omší. Každý pútnik tak zažije osobné prijatie – hoci sem prichádzajú veľké davy pútnikov, nikto tu nie je anonymný. V nedeľu 20. januára sa presunieme späť do Panama City, kde sa o dva dni na to úvodnou svätou omšou s miestnym arcibiskupom začnú samotné Svetové dni mládeže. V pláne je bohatý kultúrny program, zaujímavosťou sú napríklad popoludňajšie katechézy, v rámci ktorých slovenská skupinka zažije spoločenstvo s pútnikmi z Česka. Počas celého podujatia bude možnosť pristúpiť k sviatostiam. Vo štvrtok 24. januára konečne priletí Svätý Otec František, v piatok sa uskutoční tradičná krížová cesta a v sobotu sa môžeme tešiť na nočnú vigíliu. Vrcholom púte bude ranná nedeľná svätá omša, na ktorej svätý otec vyhlási miesto konania budúcich Svetových dní mládeže. Pre našu skupinku však ešte nenastane konečná fáza putovania, naopak, plánujeme v Paname zotrvať aj počas nasledujúceho týždňa. Súčasťou takzvaných balíčkov pútnika, ktoré jednotliví účastníci dostali na našich organizačných stretnutiach, je totiž aj cestovanie zadarmo, takže práve teraz dostaneme možnosť tieto výhody využiť a trochu sa poobzerať po krajine.

Všetci našim pútnikom budeme držať palce, ale predsa len, nás ostatných tu čaká dlhá zima a hora školských a pracovných povinností. Viete nám to nejako vykompenzovať?

Panamský otec arcibiskup si pri príležitosti tohto podujatia vytýčil dve hlavné úlohy: zabezpečiť účastníkom dostatok pitnej vody a na každom kroku im umožniť pripojenie k bezdrôtovej sieti. Mladí tak budú môcť svoje zážitky z púte na sociálnych sieťach sprostredkovať tým, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa. Zároveň nás o celom podujatí budú podrobne informovať aj katolícke masmédiá. Aj ja sám mám v pláne pravidelne zverejňovať na našej stránke fotografie, zamyslenia a iný materiál, a tak sa s vami podeliť o atmosféru, ktorú tam všetci svorne budeme prežívať. Pevne veríme, že to bude vydarené podujatie.

 

Slavomíra Matlová

Foto: Internet