Skip to content Skip to footer

Pro life les na Liptove

V sobotu (10. 10. 2015) napriek chladnému počasiu prebehla pod vedením Nadácie Antona Tunegu akcia „Strom za počatý život“, ktorá spojila 150 ľudí od Vranova na Topľou po Bratislavu. Akcia bola reakciou na 7501 detí, ktoré boli minulého roku potratené v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Do podujatia boli zapojené viaceré organizácie, medzi nimi nechýbala Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka.

V úvode privítal účastníkov podujatia koordinátor Ing. Marek Degro a odovzdal slovo predsedovi KDH – Ing. Jánovi Fígeľovi, PhD., ktorý spomenul, „že pripravená akcia môže napomôcť nielen ku ekológii prírody aj ku ekológii vzťahov, ku postoju úcty voči životu.“ Veceprimátor Ružomberka Ing. Michal Slašťan odovzdal pár organizačných pokynov a odobrali sme sa do lokalít pod hrebeň Veľkej Fatry.

Na pripravených stanovištiach sme dostali praktickú inštruktáž sadby stromčekov a s odhodlaním sme sa pustili do výsadby. V náročných horských terénoch sme ocenili prácu lesných robotníkov a rozvíjali sme pri sadení myšlienky úcty k životu i dôležitosť zdravej výchovy dieťaťa, aby dokázali rásť v láske k Bohu i človeku. Práca nám išla od ruky, popri nej sme si dopriali čas na krátku modlitbu i priateľské rozhovory. I keď sme boli z rozličných končín, vytvorila sa atmosféra jednej rodiny.

Na záver podujatia účastníci boli posilnení dobrým gulášom a odchádzali sme so spokojnosťou, že sme mohli prispieť ku šíreniu kultúry života. Podľa organizátorov spomínaná akcia bude mať tradíciu. Celkovo sa podarilo vysadiť okolo 7500 stromčekov, z ktorých bude o pätnásť rokov mladý porast života.

o. Róbert