Skip to content Skip to footer

Priebeh kampane za počaté dieťa 2013 na Katolíckej univerzite

Tohto roku sme sa zapojili do trinásteho ročníka kampane za počaté dieťa. Uvádzame kampaň v číslach: 150 metrov bielej stužky, cca 3000 špendlíkov, 25 študentov za jednu hodinu pripravilo biele stužky; 5 skupín po fakultách , v meste a po bohoslužbách rozdávalo biele stužky.

Aktivisti kampane mali tieto skúsenosti:

Michaela a Veronika (Filozofická fakulta): „Biele stužky sme rozdávali v utorok po duchovnej obnove v Kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Ľudia ich s ochotou prijímali, niektorí ich už aj mali pripnuté, chceli byť informovaní a brali si aj propagačné letáky.“

Rastislav (Filozofická fakulta): „Mnohí študenti boli radi, že som im ponúkol bielu stužku vyjadrujúcu fakt, že život treba chrániť od počatia. Niektorí však prejavili aj ľahostajnosť a nezáujem o túto problematiku.“

Katka (Kostol Rybárpole): „Rozdávanie stužiek dopadlo v kostole výborne, keďže sa rozdali úplne všetky. Zamrzelo ma len odmietnutie jedného pána. Naopak, ostatní si vzali stužky s radosťou, dokonca mi za nich niektorí ponúkali aj peniaze.“

Lenka (Fakulta zdravotníctva): „Som veľmi rada, že som mohla poslúžiť rozdávaním stužiek a aj touto trochou urobiť svet lepším. Študenti na fakulte to prijímali a neváhali si stužku vziať. Túto akciu hodnotím veľmi pozitívne.“

Po skončení kampane sme mali spoločné stretnutie s Mariánom Krupašom – koordinátorom Fóra života pre Oravu a Liptov, kde sme si odovzdávali skúsenosti a navzájom sa povzbudzovali. Chceli by sme i po skončení kampane naďalej šíriť kultúru života. Každý mesiac okolo dvadsiateho piateho po mládežníckej sv. omši sa budú pro life aktivisti stretávať na modlitbe za úctu k životu, budeme budovať vzájomné vzťahy a rozširovať svoj pohľad v danej problematike.

 

 

Autor: o. Róbert Slotka