Skip to content Skip to footer

Preventívny výchovný systém

V stredu 20.2. sme sa s mnohými ďalšími zúčastnili prednášky vrámci Školy rodiny, ktorá sa konala na internáte Ruža. Tému tohto stretnutia – Preventívny výchovný systém v rodine nám priblížila pani Mlynčeková.

Prvým realizovateľom takého systému bol Don Bosco, taliansky kňaz a sprievodca mladých, patrón mládeže. Uviedol do výchovy to, čo pomáha v praxi aj dnes, čo by mohlo byť základom dobrých vzťahov budovaných medzi tými, čo sa sami pre takúto cestu rozhodli. Na samom začiatku stoja tri princípy – rozum, nábožnosť, láskavosť, ktoré nemožno od seba oddeliť. Avšak vzťah bez slobody a dôvery by nebol skutočným vzťahom a to ani medzi vychovávateľom a vychovávaným. Don Bosco veľa dôveroval, z pohľadu iných riskoval. Dokázal si vytvoriť cestičky k dušiam chlapcov, o ktorých sa staral, on prvý dôveroval im a vzápätí aj oni jemu. Prečo mu verili? Veď na každom kroku sa aj sami môžeme stretnúť s krokom nedôvery, pochybovania. Na toto sa už teraz tých chlapcov nespýtame, ale my vieme na základe faktov, že práve oni boli svedkami a živými príkladmi ozajstného žitia  viery, dôvery v radosti. Princíp fungoval a funguje aj dnes. Don Bosco veril, že ak si získa dušu mladého, dokáže ho formovať, pretože on sám mu to dovolí.

Ak chceme a môžeme, začnime pretvárať vzťahy okolo seba, veď vieme, Komu sme uverili, dôverujme Mu a skúsme túto našu dôveru ponúknuť aj druhým.

Elena, študentka PF KU