Skip to content Skip to footer

Prednáška – “Obchodovanie s ľuďmi”

V stredu 24.2.2010 sa uskutočnila v UPaC  prednáška o obchodovaní s ľuďmi. Sestra Bohdana, peknou prezentáciou, hlbokými vedomosťami a zvlášť vlastnou skúsenosťou v práci so zneužívanými ženami nám priblížila osudy tých, ktorý sa dostali do hroznej situácie – stali sa tovarom v rukách iných ľudí. Aj v  našej vyspelej dobe sa dostáva , podvodom, klamstvom alebo vlastnou naivitou, do takýchto problémov stovky tisíc ľudí každý rok! A to je alarmujúce číslo, pri ktorom behá mráz po chrbte, a to si ani nemusíme uvedomiť, že človek bol stvorený na Boží obraz, ako slobodná bytosť pre kráľovstvo lásky a pokoja.  Preto ďakujem sestre Bohdane za čas trávený medzi študentmi KU, lebo jej slová sa určite zaradzujú medzi prorocké pre naše časy. Škoda len, že tak, ako v minulosti, aj dnes je málo tých , čo chcú počúvať. Zatiaľ sa viac-menej tvárime, že sa nás to netýka. Potom je už len jedna relevantná otázka: Dokedy?