Skip to content Skip to footer

Bratislavský eparcha na pondelkovej mládežke v Rybárpoli

Už tradične v pondelok večer o 19.30 hod. sa schádza komunita študentov Katolíckej univerzity v univerzitnom Kostole sv. Rodiny za Váhom v časti Rybárpole. Na „mládežke“, sa pri slávení Eucharistie v kruhu univerzitných kaplánov, študentov a nie raz aj pedagógov, medzi ktorými donedávna nechýbal ani zosnulý emeritný dekan Filozofickej fakulty KU, milovaný  doc. Imrich Vaško,  sa počas jej viac ako desaťročnej tradície vystriedalo už stovky, ba aj tisícky mladých ľudí. Mnohí z tých, ktorí sem počas vysokoškolského štúdia prichádzali budovať spoločenstvo a do svojho života čerpať silu z Eucharistie a múdrosť z Božieho prameňa, sú už dnes rozosiati po celom svete a verím, že statočne a s pomocou Božou žijú svoj život.

Počas tých dlhých rokov na mládežku zavítal už nejeden hosť, a tak tomu bolo aj v pondelok 1. marca 2010. Tento večer sa v Rybárpoli niesol krásnymi gréckokatolíckymi spevmi. Slávili sme totiž Liturgiu Sv. Jána Zlatoústeho a hlavným celebratom bol bratislavský eparcha, otec biskup Peter Rusnák. Okrem nás, univerzitných kaplánov tu boli ešte ďalší dvaja Petrovia, gréckokatolícki kňazi, otec Peter Sabol, biskupov osobný sekretár a otec Peter Lach, ktorý je na KU zodpovedný za gréckokatolíkov. V príhovore sa eparcha zaoberal otázkou Božieho, ale aj ľudského milosrdenstva. Podľa neho ovocie duchovného života veriacich dnešnej doby sa nezviditeľňuje v bežnom živote, chýbajú skutky. Niekedy kladieme príliš veľký dôraz na citové prežívanie našej viery, ale chýba nám ľudské porozumenie, odpustenie, láska, milosrdenstvo.

Po skončení liturgie otec biskup ešte odpovedal mladým na ich otázky. Tí sa v prevažnej miere pýtali na samotnú liturgiu, v ktorej je ukryté množstvo symbolov. Popri vysvetľovaní ich zmyslu, biskup Rusnák poukázal aj na zásadný rozdiel v duchovnosti medzi kresťanmi východného a západného obradu. Podľa neho sú kresťania na západe príliš špekulatívni, na všetko chcú nájsť odpoveď, čo im niekedy príliš zväzuje ruky.
V pondelok večer sme v Rybárpoli prežili nádherný večer, otec Peter Rusnák prezentoval hlbokú vieru v Boha, pochopenie pre mladých a svojim jemným humorom ľahko prelomil akékoľvek počiatočné bariéry. Škoda len, že národ študentský sa z mládežiek pomaly, ale isto vytráca. Čím to je?

o. Jozef Žvanda