Skip to content Skip to footer

Návšteva sestier Panny Márie Útechy

V sobotu 17. decembra 2011 navštívili naše Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku rehoľné sestričky z komunity Sestier Panny Márie Útechy. Tieto sympatické sestričky – Teresa, Victoria, Paola a Carmen sa príkladne starali o pútnikov z Katolíckej univerzity počas tohtoročných Svetových dní mládeže v Madride. Slovenským pútnikom venovali maximálnu pozornosť, aby sa počas zastávky vo Villa Real cítili čo najkomfortnejšie. Poskytli im nielen materiálnu, ale aj duchovnú pomoc, ktorá bola naplnená Božou milosťou.

Sestra Paola pochádza z Argentíny a jej spolusestry Teresa, Victoria a Carmen zo Španielska. Komunita Sestier Panny Márie Útechy má na území Slovenska 2 centrá – v Nitre a Žiline. Počas návštevy Ružomberka si sestričky prezreli priestory našej Katolíckej univerzity i samotného UPaC J. Vojtaššáka. Počas tejto prehliadky ich sprevádzal duchovný správca UPaC o. Jozef Žvanda, Juraj a Nikolaj Dudovci a Helena Palaťková. Sestričky boli úprimne potešené našou pohostinnosťou, takisto sa im páčili všetky súčasti nášho UPaC. Po vzájomnej výmene darčekov a milých upomienkových predmetov sa všetci zúčastnení spoločne pomodlili a  zaželali si požehnané a milostiplné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Zimný semester aktuálneho akademického roka sme tak mali možnosť uzavrieť stretnutím s príjemnými Božími dcérami, ktoré, ako dúfame, navštívia našu Katolícku univerzitu v dňoch 27.-29.februára 2012. Už teraz sa na nich tešíme, aby sme im mohli aspoň čiastočne splatiť ich starostlivosť a lásku.

HELENA PALAŤKOVÁ