Skip to content Skip to footer

Návšteva Sestier Panny Márie Útechy v ružomberskom UPaC

V pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli, nedeli Božieho milosrdenstva, zavítali do Ružomberka  rehoľné sestričky z Kongregácie sestier Panny Márie útechy, aby navštívili naše Univerzitné pastoračné centrum i študentov Katolíckej univerzity. Sestričky, ktoré sa príkladne starali o našich pútnikov vo Villa Real v Španielsku počas Svetových dní mládeže v roku 2011, poctili naše UPaC svojou prítomnosťou už po druhýkrát – prvýkrát tu boli týždeň pred Vianocami, 17. Decembra 2011.

Sestry Teresa, Victoria, Maria Louisa, Mary Carmen a Maria mali návštevu Ružomberka naplánovanú už vo februári, ale kvôli tuhým mrazom, ktoré v tom čase sužovali Slovensko, sa rozhodli odložiť svoju návštevu o dva mesiace neskôr. Spolu so študentmi KU a našimi univerzitnými kaplánmi sa v pondelok večer 16. apríla zúčastnili mládežníckej sv. omše v jezuitskom kostole. Počas sv. omše, ktorú o. Ondrej Šmidriak zároveň venoval aj 85. narodeninám nášho Svätého Otca Benedikta XVI., prezentovali svoje životné postoje, lásku k mladým a premietli študentom i krátky film o činnosti a pôsobení svojej rehole. Študenti sa dozvedeli, že Kongregáciu sestier Panny Márie útechy založila rehoľnica Maria Rosamola v roku 1857. Rehoľa pôsobí na 4 kontinentoch – v Európe, Ázii, Afrike i v Južnej a Latinskej Amerike. Sestričky vykonávajú pastoračnú a charitatívnu činnosť v 19 krajinách, z Európy je to Slovensko, Španielsko, Taliansko a Portugalsko. Hlavnou náplňou ich pastorácie je práca s mládežou, rozličná činnosť vo farnostiach, pomoc ženám v núdzi (pre ženy bez domova zriadili nocľaháreň). Súčasťou ich charitatívnej činnosti je i starostlivosť o väzňov, pričom v každej zo svojich činností rady využívajú pomoc dobrovoľníkov. Na Slovensku pôsobia v dvoch mestách – v Nitre a Žiline, kam po prvýkrát zavítali v roku 1994. Spočiatku pôsobili ako učiteľky španielskeho jazyka (napríklad na Párovskom bilingválnom gymnáziu v Nitre), neskôr sa aktívne zapojili aj do iných pastoračných činností. Pomáhajú všade tam, kde je to potrebné a na Slovákoch si najviac vážia pohostinnosť, dobrosrdečnosť a živú vieru v Boha.

Po sv. omši v jezuitskom kostole nasledovala krátka adorácia, spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Na druhý deň, v utorok 17. apríla sestričky uviedli svoju rehoľu aj v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty. Svoju návštevu zakončili svätými omšami, do ktorých sa aktívne zapojili svojimi piesňami i modlitbou. Každý, kto mal možnosť stretnúť sa s nimi nielen počas týchto dvoch dní, odchádzal duchovne obohatený a povzbudený nielen vo vlastnej viere, ale mal príležitosť stretnúť skutočné ohlasovateľky Božieho Slova a Kristovho evanjelia.

HELENA PALAŤKOVÁ

[nggallery id=31]