Skip to content Skip to footer

Manželstvo ako diamant

Poslednú sobotu sa kaplnka sv. Alberta bola naplnená do posledného miesta. V tento deň sa odohrávala obnova manželských sľubov manželov z nášho Rybárpoľského spoločenstva- manželov Marčekových. Čo bolo unikátne, manželia si obnovovali manželské sľuby po 60. rokoch ich spoločného života.

Keď som uvažoval nad tým, čo je základným stavebným prvkom pevnosti manželstva, našiel som ho v darujúcom srdci. Avšak toto darujúce srdce potrebuje prijímať prejavy lásky od svojho manžela, ale takisto čerpať z prameňa Lásky- Ježišovho prebodnutého boku. Toto darujúce srdce by ste našli u obidvoch jubilujúcich manželov.

Po sv. omši som dostal pozvanie na rodinné posedenie, ktorá pripomínala svadobnú hostinu jubilantov: sviečková s knedľou, pozvanie na prvý tanec manželov… radostná atmosféra.

Pani Aničke som položil pár otázok. Keď som sa pýtal na recept dobrej prípravy na manželstvo, odpovedala krátko, ale múdro: „ Otvoriť srdce, zamknúť telo.“

Pri otázke otvorenosti voči životu sa mi pochválila: „ S manželom sme prijali 8 detí a urobili sme všetko, aby sme ich dobre vychovali. Ďakujem pánovi kaplánovi, ktorý mi podal do ruky knihu o prirodzených metódach plánovania rodičovstva.“

Na tému spoločnej modlitby povedala: „ Modlíme sa spoločne každý deň desať rokov. Pán kaplán mi dal pri spovedi kajúci skutok, aby som sa pomodlila spolu s manželom. S malou dušičkou som išla k manželovi a požiadala som ho o spoločnú modlitbu. Odvtedy sa modlíme spolu.“

O sv. spovedi povedala toto: „ Pred 40 rokmi sme počuli peknú predvianočnú kázeň o svätej spovedi, aj manželovi sa páčila. Manžel zareagoval, že pôjde na sv. spoveď, hoci to nebolo jeho zvykom. O týždeň, keď sa blížil čas predvianočnej sv. spovedi, manžel splnil svoje slovo. Odvtedy chodieval pravidelnejšie na sv. spoveď. Doteraz si držíme prvopiatkovú sv. spoveď.“

Prajem všetkým terajším aj budúcim manželom, aby našli hodnotu darujúceho srdca.

o. Róbert