Skip to content Skip to footer

Koncert Piotra Rubika v Košiciach, Púť radosti v Pavlovciach nad Uhom a odpustková slávnosť v Šarišských Dravcoch

Posledný víkend v cezročnom období sa niesol v znamení kultúrno – duchovných aktivít, ktorý výrazným spôsobom obohatil voľný čas priaznivcov nášho UPaC.

Koncert Piotra Rubika v košickej Steel Aréne

Tak ako vlani, aj tento rok poctil Slovensko svojou návštevou známy poľský skladateľ a dirigent Piotr Rubik so svojím orchestrom. Niekoľko skalných UPCčkárov na čele s naším o. Jozefom Žvandom navštívilo v piatok večer Košice, aby si v priestoroch Steel Arény vychutnali ďalší hudobný klenot, tentokrát pod názvom „Opisanie swiata“. Koncertu predchádzal úvodný príhovor podpredsedu parlamentu a predsedu KDH Jána Figeľa, ktorý koncert označil ako dôstojnú súčasť osláv 23. výročia „nežnej“ revolúcie v našej vlasti. Ján Figeľ zdôraznil, aby sme nezabúdali na dve veľké hodnoty, slobodu a lásku, ktoré máme od Pána Boha. Následne nato „vypukol“ koncert, ktorý prekonal všetky očakávania. Piotr Rubik a jeho orchester dokázali, že nespadajú len pod rúško sakrálnej a duchovne ladenej hudby, ale že vedia nadchnúť aj rockovejšie naladených poslucháčov. Po odznení tohto koncertu možno Piotra Rubika zaradiť medzi takých skladateľov svetového mena, ako je A. L. Weber alebo M. Oldfield.

Púť radosti v Pavlovciach nad Uhom               

Po skončení koncertu sme sa vybrali do Pavloviec nad Uhom, kde prebiehala tradičná „Púť radosti“, spojená s memoriálom a úctou k známej mučenici čistoty, Anke Kolesárovej, ktorá je pochovaná vo Vysokej nad Uhom. Noc sme strávili odpočinkom v Základnej škole v Pavlovciach nad Uhom. V sobotu ráno po rannej modlitbe a spoločných raňajkách náš o. Jozef predniesol zúčastneným pútnikom pútavú prednášku pod názvom „Dozrievanie do konca“. Pútnikov bolo v Pavlovciach skutočne dosť, mladých zo všetkých slovenských diecéz. Organizátor púte a zakladateľ košického UPC vyzval o. Jozefa, aby aj on prispel svojou „troškou do mlyna“, na už spomínanú tému. Keďže o. Jozef pôsobí v univerzitnej pastorácii od októbra 2001, skúseností z práce s mládežou má naozaj dostatok. Pútnikom priblížil svoje detstvo, pôvod, štúdiá a jeho vlastné rozhodnutie stať sa kňazom. Keďže o. Jozef nejaký čas pôsobil ako DJ na mládežníckych diskotékach a humor takisto nepatrí medzi jeho slabé stránky, jeho prednáška zožala obrovský úspech. Ako jej súčasť si o. Jozef zvolil záznamy z hokejových zápasov slovenskej reprezentácie, ktorá podčiarkla hlavnú myšlienku – za žiadnych okolností neodstúpiť od svojich zásad a viery v samého seba, ktoré keď vložíme do Božích rúk, môžeme dosiahnuť naozaj nečakané milosti.

Sobáš v Starej Ľubovni

Po odchode z Pavloviec viedla naša cesta do Starej Ľubovne, kde sme sa zúčastnili sobášnej svätej omše Lukáša a Adriany. Keďže o. Jozef bol jedným zo svedkov a zároveň aj koncelebrantom svadobnej bohoslužby, mali sme aj my možnosť vychutnať si slávnostný vstup do manželstva dvoch mladých ľudí, ktorý sprevádzal radostný spev malých členov „ERKA“, dlhoročných zverencov novomanželov. Po asi dvojhodinovom odpočinku v miestnom pastoračnom centre a výdatnom občerstvení sme sa vybrali na cestu do Ružomberka.

Odpustková slávnosť v Šarišských Dravcoch

Posledný deň víkendu, na katarínsku nedeľu, sme sa vybrali na návštevu farnosti Šarišské Dravce, rodnej obce nášho o. Jozefa. Keďže miestny kostol v Šarišských Dravcoch je obetovaný sv. Kataríne Alexandrijskej, nedeľa slávnosti Krista Kráľa sa stala zároveň hodovou, odpustkovou nedeľou. Spolu s miestnym p. farárom slúžili sv. omšu naši duchovní otcovia Dušan Galica a Jozef Žvanda. O. Dušan v homílii veriacim zdôraznil naše kresťanské poslanie a podčiarkol, že ani dnešná málo prajná doba nás nemôže odradiť od správneho chápania slobody a viery. Popoludní sa nás ujali príbuzní o. Jozefa, ktorí nám svojím pohostinným prijatím a starostlivosťou vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru. Po ceste do Ružomberka sme sa ešte zastavili v Poprade, kde sme si vychutnali saunu a kúpeľ v areáli Aqua City Poprad.

Domov sme sa vracali unavení, ale plní fantastických dojmov, duchovne i kultúrne obohatení. Zostáva len dúfať, že takýchto a podobných víkendov nás čaká dostatok aj v blízkej budúcnosti.

HELENA PALAŤKOVÁ