Skip to content Skip to footer

Kázeň na vysokoškolskej svätej omši 25.4.2016: Svedkovia milosrdenstva – Munkovci

Na mládežníckej svätej omši sme privítali hosťa pátra Ondreja Gabriša SJ, ktorý nám priblížil život božích služobníkov Františka a Tomáša Munkovcov. Minulý rok bola ukončená diecézna fáza procesu ich blahorečenia na sedemdesiate výročie od ich úmrtia (22. 4. 1945). Ich životné svedectvo je aktuálne v posolstve milosrdenstva, ktoré môžeme vidieť predovšetkým pri ich pobyte v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Hoci žili v ťažkých podmienkach, v ich srdci bol pokoj, nestrácali vieru živého Boha a povzbudzovali ostatných spoluväzňov. Každý deň pri večernej modlitbe sa modlili blahoslavenstvá a ich odkaz vovádzali do života.

Životopis Munkovcov nájdeš http://jezuiti.sk/blog/munkovci/zivotopis/

Slavomíra Matlová