Skip to content Skip to footer

Hosť do domu, Boh do domu

Na SDM sme vykročili s mnohými očakávaniami, ktoré sa miešali s obavami a istotou Božej starostlivosti.

Náš autobus s pútnikmi zo Spišskej diecézy zamieril do dekanátu Čchúv. Cestou sme sa naladili na atmosféru SDM cez info o SDM, skúsenosti pútnikov z predchádzajúcich SDM, zaspievali sme si hymnu SDM v slovenčine i v poľskom jazyku, všetko sme vložili do rúk Panny Márie v modlitbe sv. ruženca. Prvé dotyky s našimi hostiteľmi boli ako na Slovensku – ponúkli nás chlebom i soľou. Postoj otvorenosti v symbolike chleba sme vnímali počas celého misijného týždňa: otvorené dvere príbytkov, záujem o naše zázemie a potreby, bohatý program vo farnosti ponúkajúci širokú paletu rozmanitých podujatí, obetavosť mnohých dobrovoľníkov. Pri svätostánku vo farskom kostole farnosti Čchúv mali napísané na banery známe slovenské príslovie : „Hosť do domu, Boh do domu.“ Tieto slová neboli len frázou, ale výstižnou charakteristikou prijatia počas misijného týždňa.

o. Róbert