Skip to content Skip to footer

Eucharistia vytvára spoločenstvo

Známa ikona Andreja Rubleva z 15. storočia znázorňujúca troch pútnikov u Abraháma (Gn 18 kap.) nádherne vystihuje spoločenstvo – communio – ktoré tvoríme za stolom, či už tým rodinným v našich domoch, alebo tým obetným v našich chrámoch.

Spoločenstvo Trojice ako spoločenstvo lásky Otca, Syna a Ducha Svätého je inšpiráciou pre každé spoločenstvo a zvlášť pre to, ktoré tvoríme pri Eucharistii.

Ono nás vyzýva “ísť pútnicky v mene Božom” k ostatným a svedčiť o našom vzťahu s Kristom i o našom vzájomnom vzťahu inšpirovanom Kristovou láskou. Okrem ikony nás k tomu netradičnou formou inšpiruje aj video, ktoré si môžete pozrieť nižšie.
Radosť zo vzájomných spoločenstiev na našej univerzite vám všetkým praje otec Ondrej.