Skip to content Skip to footer

Chvály s Jude Antoine

V utorok (10. 12. 2013) vo večerných hodinách v Kostole sv. Rodiny sa uskutočnilo modlitbové stretnutie s laickým misionárom z Malajzie Jude Antoinom. Chvály prechádzali cez gospelové piesne, slovko od nášho hosťa a adoráciu pred sv. oltárnou.

 

Vo svojom príhovore sa nám Jude podelil zo skúsenosťou služby po Slovensku: „Na Slovensku je prítomná bolesť, ktorú vidno už na malých deťoch.“ Bolesť vyjadruje vnútornú zlomenosť a neschopnosť prijať Ježiša ako Nádej života. Pri hľadaní odpovedí na načrtnuté problémy sa hosť opieral o bohactvo učenia Cirkvi v dokumentoch pápežov, v textoch svätého Písma. Vychádzal z dokumentu bl. pápeža Jána Pavla II „Cirkev v Európe“, kde viera v Ježiša Krista je predstavená ako najvzácnejší dar. Tento dar má Slovensko objavovať a rozvíjať i odovzdávať. Ďalej obrátil našu pozornosť na nový dokument p. Františka „Radosť z evanjelia“, kde sv. otec dáva do popredia hlbokú radosť z evanjelia, z Ježiša Krista. Sv. otec konštatuje, že svet je ponorený do konzumizmu a utieka sa ku pôžitkom. Keďže to zasahuje život kresťanov, je potrebné zbavovať sa svojich márnivostí. Potom nám Jude predstavoval texty prorockých kníh Starého zákona, kde Boh hovorí o dôvodoch nádeje a radosti: Iz 9. 3, Iz 12. 6, Iz 49. 3, Zach 3. 13, Zach 9. 9. Predovšetkým sme sa zastavili pri modlitbe proroka Habakuka: „Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach niet dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy (Zach 3. 17 – 18).“ Prorok hovorí, že napriek tomu, že sa všetko v živote môže kaziť, je potrebné, aby sme chválili Pána. Jude sa opäť vrátil k dokumentu „Radosť z evanjelia“, kde podľa sv. otca Františka radosť z evanjelia môžeme nájsť v zanechávaní vecí. Tento prejav viery Jude ilustroval na úsmevnom príbehu o starej krave.

Po slovku hosťa sme pred živým Ježišom vo sviatosti oltárnej odovzdali svoje srdcia, ktoré Pán Ježiš premieňal.

 

Autor: o. Róbert