Skip to content Skip to footer

Advent na katolíckej univerzite odštartovali trojdňovou adoráciou

Začiatok adventného obdobia sprevádzala na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) trojdňová adorácia. Tá prebiehala od 2. do 4. decembra v Kaplnke sv. Alberta. Po nociach adorovali študenti aj na internátoch.

 

Adorácia trvala od skončenia rannej sv. omše do 21. hodiny s prestávkami na pravidelné bohoslužby. Počas troch dní sa v rámci nej vystriedali rozličné typy modlitieb – od modlitby breviára cez rozjímavý ruženec s moderovanou adoráciou, až po ruženec Božieho milosrdenstva. Nechýbalo ani tiché rozjímanie.

„Trojdňová adorácia je vždy spojená práve s posolstvom adventného obdobia, čiže naladiť sa na Božiu prítomnosť, byť v Ježišovej prítomnosti, dokázať vyprosiť potrebné milosti pre seba aj pre celé univerzitné spoločenstvo,“ povedal univerzitný kaplán Róbert Slotka, jeden z organizátorov adorácie. Každý deň sa účastníci okrem svojich úmyslov modlili aj za jeden spoločný, univerzitný. Pri sv. omšiach počas trojdňovej adorácie kňazi približovali tajomstvo eucharistie z rozličných pohľadov.

Adventné stíšenie sa v adorácii neobišlo ani univerzitné internáty. Po večerných sv. omšiach tam študenti mali možnosť zotrvať v modlitbe pred eucharistiou niekedy aj celú noc. „Naplnila ma radosť a pokoj. Vnútorná dôvera ma naplnila aj po odchode z kaplnky a cítila som Božiu prítomnosť po celý deň. Určite nádherný začiatok adventu,“ opísala svoje dojmy z internátnej adorácie študentka Veronika.

Trojdňová adorácia sa na KU stala v posledných rokoch tradíciou. Najskôr ju UPaC organizovalo cez víkendy, potom ju presunuli na obdobie cez týždeň. Inšpirovali sa trojdňovou adoráciou, ktorú usporadúva univerzitné pastoračné centrum v Bratislave.

 

Ako vnímali študenti nočnú adoráciu na internátoch:

 

„Dúfam, že ešte bude takáto možnosť byť s Ním celú noc. Som si istá, že to nemenilo len nás a ľudí, za ktorých sme sa modlili, ale že Jeho fyzická prítomnosť menila aj celkovú duchovnú „klímu“ internátu.“  (Iveta, internát Ruža)

 

„Bolo to krásne a určite neľutujem tento čas ani únavu. Skúška, ktorú som mala na druhý deň, nedopadla asi najlepšie, ale celý deň som nevysvetliteľne šťastná a naplnená pokojom. Ďakujem Pánovi za Jeho lásku ku mne a ku nám všetkým.“

(Bibiána, internát Trio)

 

„Jedna hodina ubehla a začala sa ďalšia, ľudia sa menili a Ježiš, ten istý, trojjediný, tam stále bol. Každú hodinu sme sa striedali v kaplnke a každý mal možnosť pripojiť sa v ktorejkoľvek nočnej i skorej rannej hodine. Bolo to niečo neopakovateľné, mať Ježiša ,,doma“.“

(Katarína, internát Ruža)

 

„Na neho hľaďte a budete žiari, neustále zaznieva v mojou srdci kľačiac pred Eucharistiou. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú ku spáse a ja tak veľmi túžim bývať v dome Pánovom po mnoho a mnoho dní. Pán je k nám bližšie ako my samy sebe, dozvedám sa o svojej kráľovskej hodnosti, o odpustení či uzdravení pred Eucharistiou. Premieňaj ma v Seba, prosím.“

(Lucia, internát Trio)

 

Autorka: Michaela Melová, FF KU