Skip to content Skip to footer

Utorky s hosťami

Utorky s hosťami

 Utorok,14. októbra 2014

16:16 h

  Knižnica KU – Výstavná sieň

 HOSŤ: 

Mons. Tomáš Galis,
žilinský diecézny biskup

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

 Juray Paulin Bayan – Budižpozdravena – duet

Oľga Líšková

Peter Pekarčík – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír

 

Víťazoslav Kubička – Hospodin je môj pastier

Peter Pekarčík – spev

PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír