Skip to content Skip to footer

7. deň púte študentov KU v Ružomberku do Czestochowej

Drahí priatelia, máme za sebou 7. deň púte 32 km. Bol to náročný deň, pretože sme prechádzali miestami zasiahnutými silnými povodňami. Bola to zároveň príležitosť modliť sa za všetkých obyvateľov, ktorí nečakane v noci prišli o svoj majetok, strhlo tiež prístupové cesty, mosty… Naša trasa sa preto musela trochu zmeniť. Sv. omšu sme mali v meste Szczyrzyc, v kláštore bratov cistercitov z 13. storočia. Tiež sme sa posilnili chutným obedom a povzbudili stretnutím so samotným  opátom. Počas cesty sme sa naladili opäť na Rádio Do Czestochowy a otec Róbert nám predstavil naše UPaC a tiež zážitky zo Svetových dní mládeže. Zajtra nás čaká Krakow. Prosíme o modlitby za našu púť a za všetkých tých, ktorí sa trápia. Do Czestochowy…!

Darka a spoluputnici :)