Skip to content Skip to footer

14. Nedeľa B 2021, Ako sa z toho všetkého „vysomáriť“

Ako sa z toho všetkého „vysomáriť“, keď tu dnes z každej strany zaznieva toľko slov? Množstvo slov zaznieva, nie však medzi ľuďmi osobne z tváre do tváre, lebo ľudia sa často od seba izolujú a nehovoria spolu. Zaznieva množstvo slov z masmédií, sociálnych sietí a  moderných technológií, odkiaľ sa na nás valí denne miliardy slov. Sú všetky tieto slová pravdivé? Je toto všetko, čo sa na nás valí z masmédií, pravdivé? My vieme, že nie. My vieme, že sa na nás pod rúškom pekne zaobalených slov valí množstvo duchovnej špiny, ktorá nás pohlcuje a doslova ničí naše vzťahy, naše manželstvá, rodiny, duchovné povolania a do duše nášho národa sa vkráda nedôvera, neistota, rezignácia voči autorite, rezignácia voči nadčasovým hodnotám a princípom, nezáujem a nenávisť. A my si to nevieme navzájom vyrozprávať, lebo ten druhý je pre nás potenciálnym ohrozením.

Ako sa z toho vysomáriť a ako rozpoznať pravdu od nepravdy, ako rozpoznať pravých prorokov od falošných? Dnešná bohoslužba slova sa nesie toto témou, témou pravdy, ktorá zaznieva z úst prorokov. Je tu reč o skutočných prorokoch, ktorých svet nemá rád. „Nikto nie je doma prorokom,“ hovorí dnes Ježiš. A tak nám dnešné slovo môže v tom „vysomárení sa“ trocha pomôcť. Ako sa z toho „vysomáriť“?

Pomôžme si k tomu aj jedným krátkym príbehom O smaragde a tiež biblickým pohľadom na prorokov. V istom čínskom príbehu sa hovorí o mladíkovi, ktorý navštívil najslávnejšieho brusiča vzácnych kameňov – smaragdov, aby ho naučil brúsiť tieto drahokamy. Slávny brúsič hneď vyzval mladíka, aby otvoril svoju dlaň, do ktorej mu vložil vzácny smaragd. „Teraz dlaň zatvor a smaragd vo svojej dlani až do večera pevnej stískaj.“ Pre mladíka to nebolo nič zaujímavé, a tak na druhý deň poprosil majstra, aby mu dal inú prácu, avšak aj v tento deň a aj počas nasledujúcich mesiacov sa táto nezáživná činnosť deň čo deň opakovala. Po niekoľkých mesiacoch opäť v jedno ráno slávny brúsič vložil mladíkovi do dlane kameň, avšak keď mladík dlaň zatvoril, zakrátko sa znepokojene ozval: „Ale toto nie je smaragd!“ „Správne“, odpovedal majster a hneď aj dodal: „Teraz už vieš rozpoznať vzácny  smaragd od obyčajného kameňa, teraz sa už môžeš stáť slávnym brúsičom vzácnych smaragdov!“

V Starom „zákone sa prorok volá nabí, a toto meno označuje toho, kto je povolaný. Proroci v kritických chvíľach izraelského národa vystupovali v mene Boha a ohlasovali Božiu vôľu. Aj keď v istých prípadoch predpovedali aj budúce udalosti, ich povolanie malo jediný cieľ: byť Božím hovorcom pred ľuďmi a dávať im to, čo dostali od Boha. Popri pravých prorokoch, vystupovali aj nepraví, falošní proroci, ktorí predstierali, že ich poslal Boh, ohlasovali iba to, čo sa páčilo ľudu, v kritických chvíľach mlčali a zdráhali sa ľudí vyzývať na pokánie, aby z toho mali zisk. Božie slovo uvádza tri znaky na rozoznanie pravého proroka od nepravého: 1. Prorocké znamenie ako dôkaz pravdivosti toho, čo hovorí. 2. Splnenie jeho predpovede. 3. Pravoverný obsah učenia. Aký má súvis príbeh O smaragde s biblickým pohľadom na prorokov?

Mladý muž z nášho príbehu než sa naučil brúsiť vzácne smaragdy, potreboval sa denne tohto vzácneho kameňa dotýkať, aby bezpečne rozoznal pravý vzácny kameň od nepravého. Pre nás tým vzácnym smaragdom je Božie slovo, a to zvlášť Evanjeliá a listy apoštolov. Dennodenný dotyk s Božím slovom prepojený s modlitbou k Duchu Svätému nám pomôže vstúpiť do Ježišovej logiky pšeničného zrna, ktoré ak chce priniesť úrodu, musí odumrieť sebe samému. Neustále bombardovanie reklám, že musíš vlastniť to či ono, je proti tejto logike, lebo nás zameriava iba na seba samých, a tak často reprezentuje falošných prorokov.

Pikošky, bombastické senzácie a plytké reči o celebritách a vety začínajúce slovom: „Údajne…“, nemajú nič spoločné so skutočným životom a so službou ozajstných prorokov, ktorí aj keď sa neraz cítia slabí a ohrození, predsa nastavujú človeku zrkadlo a neponúkajú mu lacné riešenia tu a teraz, lež liečivú moc Božej milosti, Božieho slova a sviatostí.

Politická korektnosť tiež nemá nič spoločné s prorockou službou, ktorá hlása Božie slovo tam, kde je to práve potrebné, bez ohľadu na to, či ich ľudia príjmu alebo nie.

Šírenie strachu, nenávisti a negatívneho pohľadu na svet, šírenie konšpiračných teórií, spochybňovanie štátnej či Cirkevnej alebo inej morálnej autority za účelom získania politických bodov, nemá nič spoločné s hlásaním skutočných prorokov, lež je prejavom diabolskej manipulácie s cieľom „Rozdeľuj a panuj.“ Ozajstní proroci ohlasujú pokoj, ktorý nemôže priniesť iba zábava a zábava, konzumizmus, individualizmus, ľahostajnosť, klamstvo, neustále sa točenie iba okolo sexu a sexuálnych práv, neustále odvolávanie sa na ľudské práva a vybičovanie subjektívnych práv až do extrému. Ozajstný pokoj je ovocím pokánia a obrátenia sa ľudského srdca k Bohu, je ovocím zodpovednosti a plnenia si povinností.

Neustále zameriavanie sa na seba, na svoje ego, kariéra a kariéra a cestovanie a dobre jesť a piť a nezáujem o blízkych a zvlášť o tých najslabších, nemá nič spoločné so službou ozajstného proroka, nemá nič spoločné so službou Ježiša Krista, skutočného proroka, ktorý neprišiel na zem, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil, tak ako slúži aj v dnešnom evanjeliu, kde slúži svojim vlastným rodákom, aj keď ho tí neprijali a aby položil svoj život za druhých

Ozajstných prorokov charakterizuje to, že sa plnia ich predpovede. My dnes už vidíme, že predpovede Božieho slova sa plnia. Plania sa aj prostredníctvom Božieho slova. Nevyvolili sme si život, aby sme žili, ako to žiada Boh prostredníctvom proroka v knihe Deuteronómium. Vyvolili sme si kultúru smrti, a tak prichádza duchovná smrť v podobe sociálnej pandémie nedôvery a nenávisti medzi nami, čo môžeme pozorovať na každom kroku a čo nás robí veľmi nešťastných.

Nuž ako sa z toho všetkého vysomáriť? Zaznelo tu pár návodov, ktoré však dôverne poznáme, a potom aj príbeh o smaragde. Nech nás vedie Boží Duch a nech nám udelí Ducha skutočných prorokov, aby sme vedeli bezpečne odlíšiť pravdu od klamstva.

Text a foto: Jozef Žvanda