Skip to content Skip to footer

Zážitky študentky Janky z Národného stretnutia mládeže Slovenska T22

            Tohto roku bolo leto pre mňa veľmi výnimočné. Okrem iných aktivít som zažila aj jeden nádherný týždeň na Národnom stretnutí mládeže v Trenčíne. Už od začiatku roka som sa veľmi na túto akciu tešila, lebo som vedela, že to bude veľkolepá celonárodná mládežnícka akcia spojená so zážitkami, ale vôbec som netušila, že až s takými zážitkami, aké som tam ja zažila.

Samotné stretnutie trvalo 4 dni, avšak, ja som bola do tohto podujatia zaangažovaná ako  dobrovoľníčka, čiže som tam trávila až 8 dní. Je veľmi ťažké popísať jeden najväčší zážitok, pretože ich bolo neskutočne veľa. Avšak, prežila som momenty, na ktoré určite len tak skoro nezabudnem.

Bola som priradená do tímu Info a usporiadatelia, čiže mojou úlohou bolo čo najviac poznať mesto Trenčín, kde sa čo nachádza, aby som čo najlepšie mohla poradiť účastníkom, ak by mali na mňa akúkoľvek otázku. Keďže som bola dobrovoľníčka, zvlášť v info tíme, mala som menšie obavy, že sa nebudem môcť zúčastňovať programu, ale nakoniec sa všetko zomlelo tak, že som bola prítomná na väčšine programu.

Ešte pred samotným začiatkom podujatia sme mali, všetci dobrovoľníci, taký prípravný týždeň, aby sa každý stotožnil s úlohou, ktorú bude vykonávať počas T22 a zároveň bol pre nás pripravený aj duchovný program, aby sme sa na tie momenty aj duchovne pripravili.

Veľmi sa mi páčili formy ranných modlitieb spojených s tanečnými rozcvičkami a taktiež aj večerné modlitbové stretnutia v hale. Páčilo sa mi ako som v rámci info tímu chodila po Trenčíne a spoznávala som toto mesto. Taktiež nemôžem nespomenúť aj prechádzku a modlitbu na Trenčianskom hrade. Počas prípravného týždňa som spoznala veľmi veľa nových ľudí, z rôznych miest, z rôznych vysokých aj stredných škôl, ale aj takých, ktorí už pracujú.

Keď už začalo oficiálne samotné stretnutie, veľmi sa mi páčila úvodná sv. omša, kde boli prítomní všetci biskupi, kňazi, rehoľníci aj my, laici. Taktiež som sa zúčastnila aj Noci modlitieb, ktorý bol jeden z dôležitých bodov programu. Každý si mohol vybrať miesto a spôsob modlitby, akým sa chcel celý večer modliť. Ja som si, samozrejme, vybrala modlitbu chvál s projektom Godzone, keďže najviac preferujem tento chválový typ modlitby. Veľmi som si to užila , dosýta som sa tam vyspievala.

Taktiež musím spomenúť aj čas strávený na Expo povolaní, kedy celé námestie v Trenčíne bolo naplnené rehoľníkmi z celého Slovenska. Bol veľký zážitok sledovať, koľko reholí na Slovensku máme. Počas tohto podujatia mladí na celom námestí tancovali tie typické erko tance, veľmi som si to užila a okrem toho, my ako dobrovoľníci sme mali jeden tanečný večer, kde sa tancovalo do neskorej noci, či už ľudové ako aj moderné tance.

Je veľmi veľa toho, čo som tam pozažívala, ale tak toto sú pre mňa tie naj momenty z celého T22. A jasné, že bez Boha a skvelých ľudí by to nešlo.

Študentka Janka