Skip to content Skip to footer

Zasvätený život očami sv. Augustína

Kníhkupectvo U sv. Ondreja v Ružomberku Vás pozýva na prednášku P. Juraja Pigulu OSA na tému: Kráčanie v pokore – zasvätený život očami sv. Augustína. Prednáška sa uskutoční 25. júna, t.j. tento štvrtok, po sv. omši (18:00) v kostole Povýšenia svätého kríža (jezuitský kostol). Po prednáške bude možné osobné stretnutie s P. Pigulom v pastoračných priestoroch, spojené s autogramiádou a prezentáciou novej knihy.