Skip to content Skip to footer

Zastavenie s bratom šavlom

Brat Šavol – P. Gottschalk Karol Lovaš, O. Praem. je premonštrátsky kňaz a básnik.

Od októbra 2009, počas doktorandského štúdia  na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pôsobí ako univerzitný kaplán v našom Univerzitnom pastoračnom centre. Ponúkame Vám jeho príhovory z homílií.

Jeho zastavenia si môžete prečítať v článkoch alebo priamo tu.