Skip to content Skip to footer

Zamyslenie o posledných veciach

Smrť je odrazom života. Ak žijem ako správny kresťan, tak zomriem šťastne a tak sa navždy spojím s Bohom. Ale ak budem nasledovať vášne a pôjdem cestou hriechu, ukončím svoj život nešťastne.

Sv. Hieronym v posledných chvíľach svojho pozemského života povedal tieto slová: „Ó, blažená a dobrá novina! Smrť, prichádzaj rýchlo, lebo už dávno túžim po tebe! Príď a vytrhni ma z úbohostí tohto sveta a spoj ma so Spasiteľom!“. Neskôr sa obrátil na tých, ktorí stáli vedľa neho a dodal: „Priatelia moji, kto chce mať sladkú a pokojnú smrť, nech chodí cestou, ktorú nám vytýčil Ježiš Kristus a nech sa neustále umŕtvuje.“

 Smrť je pre dobrého človeka tým, čím pre unaveného robotníka po namáhavom dni osviežujúci spánok. Svätý Augustín nám pripomína, aké je radostné zomrieť a mať pritom čisté svedomie a bohatý pokoj srdca. Kto má pokoj v duši, teda dosiahol najväčší dar na zemi.  Na konci nášho pozemského života nás opustí všetko: majetok, peniaze, príbuzní i priatelia. Pre niekoho to možno prináša zdesenie, avšak spravodlivý má veľkú radosť v duši.

Medzi prostriedky, ktoré nás istým spôsobom pripravia na najťažšiu skúšku nášho života patria: úprimné pokánie a spolupráca s Božou milosťou, prijímanie sviatostí a skutky podľa viery. Prajem seba i vám, aby sme sa na túto chvíľu dobre pripravili.

Jana Kašíková, študentka PF KU