Skip to content Skip to footer

Z „kuchyne“ Stretka – biblické ženy a Panna Mária: Abigail

Abigail je ďalšou výnimočnou ženou Starého zákona. Pravdou je, že v Svätom písme sa uvádzajú mená mnohých žien, no nie každá vyniká. Táto žena z Prvej knihy Samuelovej (1Sam 25) má hneď niekoľko príťažlivých vlastností, ktoré sú podobné vlastnostiam Panny Márie. A to je dôvod, prečo sme sa jej venovali na našom ďalšom stretku.

 

Príbeh Abigail sa odohráva v čase, keď kráľ Dávid vzplanul hnevom voči Nábalovi, jej manželovi. Nábal je veľmi bohatý muž, ktorý je však tiež veľký grobian, zlý a nespravodlivý voči mnohým. Rovnaký je aj k Dávidovi, ktorý ho chcel zabiť spolu so všetkými v jeho dome. Keď sa o tejto správe dozvedela Abigail, potajomky vezme cenné dary a ide v ústrety Dávidovi i jeho mužom, ktorí sa blížia na ich územie. Pokorne padá Dávidovi k nohám a povie: „Na mne nech je vina, môj pane!“ Jej príhovor spôsobí, že kráľ Dávid mení svoje rozhodnutie, ba dokonca je Abigail nesmierne vďačný, hovorí: „Lebo si ma dnes zachránila, že som sa nepoškvrnil krvou a nezjednal som si právo vlastnou rukou.“

 

Abigail bola zaiste veľmi pekná, no to nie je všetko, čím oslovila kráľa Dávida. V takomto prípade by krása zrejme nestačila. To, čím si získala jeho priazeň, bola aj jej odvaha. Ženy Blízkeho východu boli totiž podriadené mužom. A preto fakt, že sa táto žena sama potajomky vydala na cestu v ústrety mužovi, ba čo viac – kráľovi, ku ktorému dokonca aj prvá prehovorila, je šokujúci a znakom veľkej odvahy.

 

Abigail bola teda odvážna, ale to nie je všetko. Ona prehovorila Dávidovi až do srdca, a to vďaka svojej múdrosti. Abigail totiž veľmi rozumne a múdro volila všetky jej slová a vedela, čo má kráľovi Dávidovi povedať, aby sa mu to zapáčilo. Neboli to však žiadne lacné lichôtky. Boli to pravdivé slová, ktoré vedela správne použiť.

 

O tej istej Abigail platí, že bola aj vnútorne slobodná. Pretože nielen ako žena z Blízkeho východu, ale aj ako manželka by mohla lipnúť na svojom mužovi. Manželstvo tvoria muž a žena a spolu sú jedno. No čo sa nemá stať je, keď sa jeden príliš naviaže na toho druhého a prestáva byť sám sebou. Naopak, dôležité je, aby obaja ostali vnútorne slobodní. Abigail taká zostáva. Lipne jedine na Bohu, ktorý jej pomáha byť skutočne slobodnou. Aj vďaka tejto slobode urobila rozhodnutie, ktoré uchránilo Dávida a zachránilo život jej manžela a celého jeho domu.

 

Odvaha, múdrosť a vnútorná sloboda, krása, sú črty Abigail, ktoré sú podobné s vlastnosťami Panny Márie. Aká to musela byť odvaha, keď pri zvestovaní anjela Gabriela, vyslovila svoje fiat, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A aká to bola múdrosť spolu s Božou milosťou, keď počas celého svojho života nezhrešila. Múdrosť ide ruka v ruke s pokorou. A tak Panna Mária veľmi múdro a s veľkou pokorou predstupuje pred nášho Boha a prihovára sa za nás.

Autorka: Katka, študentka PF KU