Skip to content Skip to footer

Vystúpili sme na Šíp, ďalšou výzvou je 16.5.2015 Plačlivé

Štátny sviatok v piatok 8. mája 2015, nádherné počasie a prebúdzajúca sa jarná príroda boli pre viacerých milovníkov turistiky dobrým dôvodom pre výstup na vrch Šíp, ktorého vrchol nad sútokom Váhu a Oravy čnie do výšky 1169 m n.m. Okrem asi pätnásť nadšencov turistiky z Katolíckej univerzity v Ružomberku, medzi ktorými boli študenti a pedagógovia KU, sa v postupne v priebehu dňa na vrchole hory objavovali desiatky  turistov a uprostred nich aj deti.

Náš výstup sme začali pomerne skoro ráno. Slnko už aj tak bolo vysoko na oblohe, keď sme sa o 7.30 hod. vydávali na cestu. Cestou sme sa aj niekoľkokrát zastavili, aby sme sa pokochali nádhernou prírodou a tiež, aby sme si urobili zopár fotografických záberov. Na vrchole sme boli cca o 10.15 a po necelej hodinke sme už zostupovali strmou lesnou cestou na tzv. Podšíp s drevenými zrubmi na rozkvitnutej poľane, odkiaľ je aj krásny výhľad na panorámu Nízkej Fatry so zubatým Rozsutcom a blízkym susedom Stohom. Ani tam sme sa nezdržali dlho, ale po niekoľkých fotografických záberoch sme už zostupovali najprv po mierne klesajúcom cyklistickom chodníku, ktorý vzápätí vystriedal prudko klesajúca cestička vedúca až úplne dolu k rieke Váh, ktorú po jednej strane lemuje železničná trať. V dedinke Stankovany, z ktorej sme ráno vychádzali, sme boli asi o 12.45, a to bolo ešte dostatok času na jedno dobre vychladené pivo. Pre meškajúci vlak by bolo padlo možno ešte aj jedno, ale pre dnešok to stačilo. Dnešný nenáročný turistický výstup podľa vyjadrení viacerých účastníkov bol výborným oddychom a užitočne prežitým časom.

Ďalší turistický výstup nadšencov turistiky z KU v Ružomberku už bude z iného súdka. V sobotu 16. mája 2015 bude pre turistov výzva pod menom Plačlivé, vrchol, ktorý je takmer o tisíc metrov vyšší ako Šíp. Bližšie informácie budú uverejnené na stránke: www.upac.sk.

Jozef Žvanda

Foto: Internet