Skip to content Skip to footer

Vo všetkých ľuďoch poznať Boha

„Nachádzať Boha vo všetkých veciach,“ píše jezuitský kňaz James Martin SJ vo svojej knihe Jezuitský návod (takmer) na všetko „znamená tiež nachádzať Boha vo všetkých ľuďoch.“  A ako príklad ponúka svätého Alfonza Rodrígueza (1532-1617), ktorý bol jezuitským bratom a štyridsať rokov slúžil na jezuitskom kolégiu v španielskej Malorke. Pokorne vykonával prácu vrátnika. Jeho úlohou bolo prijímať návštevníkov školy, vyhľadávať pátrov alebo študentov, ktorých niekto čakal v hovorni, odovzdávať odkazy, vybavovať drobné záležitosti, potešovať ubolených na srdci, ktorí prichádzali k nemu, lebo nikoho nemali, radiť pochybujúcim a rozdeľovať almužnu chudobným. Svätý Alfonz bol oddaný hľadaniu Boha v prítomnom okamihu. „Pane, daj sa mi poznať. A daj, aby som poznal seba samého,“ modlieval sa. Zakaždým, keď zazvonil zvonec, pozrel ku dverám a predstavil si, že je to sám Boh, kto stojí pred dverami a chce vojsť. A ako sa ponáhľal otvoriť, zvykol hovoriť: „Už idem Pane!“

Jozef Žvanda

(MARTIN, J. Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava : Dobrá kniha, 2012, s. 119.)

Foto: Internet