Skip to content Skip to footer

Víkendovka študentov Katolíckej univerzity u Benediktínov

V dňoch 23.-25. novembra 2018 zorganizovalo Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC) pre študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej Univerzity v Ružomberku (KU) víkendový pobyt v benediktínskom  Kláštore Premenia Pána v Sampore. Dvanásť študentov spolu s univerzitnými kaplánmi, otcom Róbertom Slotkom a otcom Jozefom Žvandom, počas troch dní svojho pobytu vstúpili do tajomstva benediktínskej spirituality, ktorú asi najviac charakterizuje motto: „Ora et Labora! – Modli sa a pracuj!“

Program mladých Ružomberčanov spočíval v aktívnej účasti s bratmi Benediktínmi na modlitbách Liturgie hodín a na spoločnom slávení svätých omší. Zvláštny nádych mala pre študentov modlitba Posvätného čítania z Liturgie hodín v nedeľu ráno o tretej a v srdciach mladých ružomberských vysokoškolákov určite nadlho zostane atmosféra spoločného stolovania v refektári – jedálni Benediktínov.

Veľmi obohacujúcou bola aj diskusia s bratom Jánom, pôvodne kňazom z košickej arcidiecézy, ktorý v sobotné dopoludnie odkrýval študentom tajomstvo svojho kňazského a mníšskeho povolania. Brat Ján Dolný je absolventom Katolíckej univerzity vo Washingtone, D.C. v USA, kde vyštudoval dogmatickú teológiu, vo svojom živote sa okrem iného veľmi inšpiruje aj kardinálom John Henry Newmanom a ruským filozofom, teológom a básnikom, Vladimírom Sergejevičom Solovievom a k Benediktínom vstúpil pred troma rokmi.

Keď si študenti s univerzitnými  kaplánmi vysúkali rukávy

Aby študenti naplnili slová: „Modli sa a pracuj“, preto si v sobotné predpoludnie naplno vysúkali rukávy a pomohli pri čistení jabĺk a lúpaní orechov. Že popri práci nebola núdza ani o humorné situácie a úprimný smiech, nuž o tom sa presvedčil nielen samotný brat Ján, ktorý sa venoval mladým celé sobotné predpoludnie, ale aj študenti a ich kňazi. Veď ani netušili ako dve hodiny užitočnej práce rýchlo ubehli.

Tri dni posledného tohtoročného novembrového víkendu u bratov Benediktínov v Sampore pri Sliači ubehli ako voda a v srdciach študentov KU, účastníkov tohto pobytu, ktorí opäť zasadli do vysokoškolských lavíc, okrem hlbokých spomienok určite zostane túžba žiť vyvážený život, ktorý tak veľmi dobre charakterizuje benediktínske motto: „Ora et Labora!“ Na záver ešte dajme slovo niekoľkým účastníkom, aby sa so svojou novou skúsenosťou s nami podelili.

Svedectvá účastníkov

Terezka, 1. roč. Bc. FF KU: „Sampor – pre mňa miesto, ktoré mám naozaj rada. Ja som tu už po tretíkrát a aj tento pobyt mi priniesol obohatenie do života. Teším sa, že som mohla víkend prežiť práve tu a odniesť si so sebou mnoho cenných rád a skúseností od Benediktínov. Páčila sa mi myšlienka brata Janka, že ticho má byť pre nás tým časom s Bohom, kedy všetko ostatné ide bokom, naše skúšky, boje, starosti, kedy som len Boh a ja.“

Mária, 1. roč. Bc. PF KU: „Na Sampore som bola prvýkrát a verím, že nie naposledy. Veľmi sa mi tu páči. Zostala by som tu. Páči sa mi ticho a ten čas, ktorý venuješ Bohu. Je to vzácny čas, plný Božieho požehnania a veľkého povzbudenia.“

Terezka, 1. roč. Bc. PF KU: „Počas tohto víkendu ma najviac oslovilo to, že Boh vstupuje do nás cez mnoho vecí alebo skrze osoby, o ktorých nevieme. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac. Boh nás učí milovať srdcom. Boh je priateľom mlčania. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle.o. Róbert Slotka: „Sampor vnímam ako miesto stíšenia sa a vstupu do chorálu modlitieb žalmov. Počas čítania knihy Príbehy ruského pútnika som si pripomenul silu modlitby pútnika. Silno na mňa zapôsobila ikona čenstochovskej Čiernej Madony.“

V skratke o Benediktínoch

Benediktíni sú pokračovateľmi starobylého mníšskeho hnutia Katolíckej cirkvi, ktorého korene siahajú do prvých storočí kresťanstva. Regula svätého Benedikta, napísaná na konci 6. storočia ostáva dodnes hlavným programovým dokumentom každého benediktínskeho kláštora. Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku. Tento víkendový pobyt, ktorý zorganizovalo ružomberské UPaC, bol za posledné tri roky už v poradí tretí. Stále sú tu pozvaní aj pedagógovia a zamestnanci KU. Viac o Benediktínoch na Slovensku a o ich činnosti je možné dozvedieť sa na stránke: https://www.benediktini.sk/.

Jozef Žvanda