Skip to content Skip to footer

Vieme, čo chceme

Vedomie správneho smerovania vzťahu mali možnosť mladí nadobudnúť počas víkendovky „Chodíme spolu, ako ďalej“, ktorá prebiehala v Spišskej Belej v termíne od 23. – 25. 10. 2015. Lektormi podujatia boli tri manželské páry, ktoré majú aspoň jedného manžela absolventa z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na akciu sa prihlásilo okolo 40 účastníkov vo veku od 18 – 31 rokov.

Bohatý program víkendovky pozostával z prednášok, aktivít, duchovných rozhovorov a sv. spovede, modlitieb a slávenia sv. omše. Obsah prednášok bol zameraný na piliere vzťahu, správne využitie času chodenia, čistotu vo vzťahu, skúšky vo vzťahu a na manželstvo aké chce mať Boh.

V závere akcie účastníci hodnotili kurz ako dobrý čas popretkávaný svedectvami manželov, čas na upravenie osobných postojov vo vzťahu, chvíle, kde počuli veľa povzbudenia do budúceho manželstva v reálnosti vzťahu.

Nech sú podobné podujatia odpoveďou na výzvy, ktoré priniesla Biskupská synoda o rodine v Ríme.

o. Róbert